สารจากศิษยาภิบาล

21 เมษายา 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ในเช้าวันอีสเตอร์

วันนี้เป็นวันที่ระลึกการเป็นขึ้นมาจากตาย (the resurrection) ของพระเยซูคริสต์ ที่เรายืมศัพท์เขามาเรียกว่าวัน อีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday)

ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและเก่าแก่ของคริสตจักร ปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 21 มีนาคม และ 25 เมษายน ในวันอาทิตย์แรกหลังจากวันเพ็ญเต็มดวงแรกที่ตามหลังวสันตวิษุวัต (อังกฤษ: vernal equinox) ซึ่งเกิดในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคมซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ ในภาษาอังกฤษบางครั้งก็เรียกว่า spring equinox หรือ March equinox ก็เรียก(ในทำนองเดียวกัน ศารทวิษุวัต ก็มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า fall equinox หรือ September equino)

อีสเตอร์เป็นปรากฏการณ์ที่สำเร็จตามคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ในพระธรรมอิสยาห์ 53 ที่บอกไว้ล่วงหน้าว่า พระองค์จะถูกข่มเหง ตาย และเป็นขึ้นมาจากตายในวันที่ 3  วัน อีสเตอร์เป็นวันที่ให้ความหวังและความสุขแก่เราทุกคนในโลก ถ้าพระเยซูไม่มาในโลกและตายแทนเรา เราก็จะไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์เลย เพราะพระเจ้า และสวรรค์บริสุทธิ์ แต่เราบาปสนิท!

เราจะมีความสุขมากเลยหากว่าเราและคนที่เรารักรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นส่วนตัวและมั่นใจว่าจะไปอยู่กับพระองค์ หลังจากที่เราจากโลกนี้ไป ความมั่นใจเช่นนี้เป็นความรู้สึกที่เยี่ยมยอดมาก เพราะเราไม่ต้องกังวลหรือกลัวอีกต่อไปว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน หรือจะเป็นอย่างไร หากเราหมดลมหายใจแล้ว

  • เราไม่ต้องเอาเงินทองมากมายไปซื้อบุญมาตุนเพื่อหวังว่าจะเป็นหลักประกันให้เราได้รอดพ้นบาปและผลกรรมที่เราเองก่อขึ้นมาตั้งแต่เด็กเล็กจนเป็นผู้ใหญ่
  • เราไม่ต้องทนทุกข์กับการพยายามบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุสภาวะที่หลุดพ้น(ซึ่งยากที่จะเป็นไปได้ตามที่หวัง)
  • เราไม่ต้องเค้นสมองหลังขดหลังแข็งกับการเรียนรู้ธรรมะขั้นสูงล้ำเลิศทั้งชีวิตเกิดปัญญาเพื่อบรรลุแจ้งเห็นจริงในฝ่ายจิตวิญญาณ
  • เราไม่ต้องสาละวนจนเหน็ดเหนื่อยกับการวุ่นวายกับกิจกรรมศาสนาเพื่อส่ำสมบุญกุศลลดบาปแบบไม่รู้จบเพื่อจะรอด ฯลฯ

ประกาศออกมา!

ใช่ครับ! พระเยซูคริสต์ตายแทนมนุษย์ทุกคนแล้ว แต่น่าเสียดาย ที่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับการตายแทนของพระองค์เพื่อตัวของเขา!

อีสเตอร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้เสด็จลงมารับสภาพมนุษย์ ยอมถูกตรึงสิ้นพระชนม์ไถ่บาป ถูกฝัง และทรงเป็นขึ้นมาจากตาย และจะกลับมารับเราอีกครั้งในวันหนึ่งข้างหน้า

อีสเตอร์เป็นวันที่พระคริสต์ประกาศชัยชนะเหนือบาป และความตาย

วันอีสเตอร์นี้ ขอให้เรา เฉลิมฉลองชัยชนะจากบาป และโทษของบาป และความหวังสำหรับ การกำจัดการปรากฏของบาปอย่างสิ้นเชิงในบั้นปลาย!

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและความยินดีในวันอีสเตอร์นี้

ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ

 

ด้วยใจรักผูกพัน                

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

(Cr.ภาพ Dangnaja)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.