อะไรทำให้พระทัยพระเจ้าแตกสลาย

อะไรทำให้พระเจ้าพระทัยแตกสลาย

เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้น ตรัสว่า “โอ เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติ แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว” (ลูกา 19:41-42 THSV11)

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ฝูงชนต่างเฉลิมฉลองและแห่แหน พวกเขาส่งเสียงเชียร์ ยิ้มแย้มหัวเราะให้กัน เป็นเวลาแห่งความสุข และพระเยซูทรงทำสิ่งใด? ทรงทอดพระเนตรไปที่เมืองและทรงกันแสงเผื่อเมืองนั้น ฝูงชนกำลังเริ่งร่า แต่พระเยซูทรงกันแสง ฝูงชนกำลังมีความสุข แต่พระคริสต์ทรงทุกข์ใจ

ทำไมพระเยซูทรงกันแสงเมื่อทอดพระเนตรเห็นกรุงเยรูซาเล็ม?

พระองค์เป็นพระเจ้าและทรงฤทธานุภาพไม่จำกัด พระองค์รู้จักมนุษย์ใจโลเลที่กำลังร้องตะโกนว่า “โฮซานนา” เป็นอย่างดี อีกไม่นานพวกเขาจะตะโกนว่า “เอาไปตรึงกางเขน”

พระเยซูทรงทราบว่ายูดาส สาวกที่ทรงเลือกมากับมือจะทรยศพระองค์ และทรงทราบว่าเปโตร สาวกอีกคนจะปฏิเสธพระองค์ ทรงทราบว่าคายาฟาส มหาปุโรหิตและปีลาตผู้ว่าการโรมันจะนำความตายมาสู่พระองค์ และทรงเห็นอนาคตของกรุงเยรูซาเล็มในอีก 40 ปีข้างหน้าที่จะถูกทำลายลงโดยฝีมือของจักรพรรดิติตุสแห่งจักรวรรดิโรมัน

พระเยซูทรงกันแสงเพราะพระราชกิจของพระองค์ที่บนโลกใกล้จบลง เวลาใกล้เข้ามา ทรงรักษาผู้เจ็บป่วย คืนชีวิตให้คนตาย รักษาคนโรคเรื้อนให้หาย เตรียมอาหารให้ผู้หิวโหย ให้อภัยบาป แต่ถึงเวลาพระองค์กลับถูกปฏิสธ ในยอห์น 1:11 กล่าวว่า “พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์” (THSV11) สิ่งเหล่านี้ทำให้พระองค์ทรงกันแสงด้วยพระทัยแหลกสลาย

ไม่เชื่อและบอกปฏิเสธเป็นสิ่งที่ทำให้พระทัยพระเจ้าแตกสลาย เพราะพระองค์ทราบถึงผลที่จะเกิดตามมา แต่เมื่อประตูหัวใจของมนุษย์ปิดตายลง พระองค์ไม่ทรงฝืนใจใคร แต่จะเคาะที่ประตูเพื่อพวกเขาจะเปิดรับพระองค์เข้าไป  ทรงให้มนุษย์มีสิทธิเลือก แต่ถ้าเลือกผิด มนุษย์ก็ต้องรับผลตามที่เลือก —ทั้งในชีวิตนี้ และชีวิตหน้า

ไม่เชื่อและบอกปฏิเสธเป็นสิ่งที่ทำให้พระทัยพระเจ้าแตกสลายเพราะพระองค์ทราบถึงผลที่จะเกิดตามมา

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ Lithograph of the work of William Hole (1846-1917) 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.