เริ่มคำอธิษฐานของคุณด้วยสิ่งนี้

เริ่มคำอธิษฐานของคุณด้วยสิ่งนี้

ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น  (สดุดี 34:3 THSV11)

เมื่อเนหะมีย์ถูกจับไปเป็นเชลยที่ในบาบิโลนได้ยินข่าวกำแพงกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลง ท่านอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และน่ายำเกรง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์เงี่ยพระกรรณฟัง และลืมพระเนตรดู เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ … (เนหะมีย์ 1:5-6 THSV11)

สิ่งแรกที่เนหะมีย์ทำคือตระหนักและรับรู้ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานในคำอธิษฐานของพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:9-10 THSV11)

ก่อนจะทูลขอตามรายการที่คุณต้องการ ขอให้หยุดและใคร่ครวญพระสิริของพระเจ้า เมื่อทำเช่นนี้รายการทูลขอของคุณจะเปลี่ยนไป เมื่อเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คุณจะตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากมายกว่าปัญหาของคุณ ดังนั้นจงเริ่มด้วยการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

เป็นความจริงที่คำอธิษฐานเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ แต่เป็นความจริงด้วยว่าคำอธิษฐานเปลี่ยนคุณได้ และบางครั้งคำอธิษฐานก็เปลี่ยนคุณก่อนเปลี่ยนสิ่งอื่นๆ คิดถึงวิธีที่พระเจ้าเปลี่ยนเนหะมีย์และเนหะมีย์เปลี่ยนสิ่งอื่นๆอย่างไร

ถ้าต้องการให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน คุณต้องยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำอธิษฐาน ดังนั้นอย่าอธิษฐานเฉพาะปัญหาของคุณ ทูลขอให้คุณมีบทบาทในการแก้ไขปัญหานั้นๆ

ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องใดในพระธรรมเนหะมีย์ อย่างน้อยเราเรียนรู้ว่า:  เมื่อใดที่เผชิญกับกำแพงที่กำลังพังลงใส่เรา ไม่ว่าใส่ลงในชีวิต ในครอบครัว การงาน หรือที่อื่นใด สถานที่แรกที่เราควรไปคือเข้าเฝ้าพระเจ้าในคำอธิษฐาน สิ่งแรกที่ควรทำคือขอความช่วยเหลือจากพระองค์

คำอธิษฐานเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้  . . . และเปลี่ยนคุณได้ด้วย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ The United Church of Canada)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.