เป็นคนอย่างที่อยากเป็น

เป็นคนอย่างที่อยากเป็น

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง  (กาลาเทีย 5:16 THSV11)

เปาโลเขียนจดหมายฝากถึงคริสตจักรในกาลาเทียในการเดินทางทำพันธกิจครั้งที่สอง ท่านรู้สึกผิดหวังที่ผู้เชื่อหลายคนเปลี่ยนไปในความเชื่อ ซึ่งท่านเป็นห่วง

กาลาเทียบทที่ 5 เปาโลเตือนผู้เชื่อว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อให้พวกเขาได้เป็นไท และไม่ใช่เป็นไทเพื่อทำบาป แต่เป็นไทเพื่อพ้นจากอำนาจบาป ท่านบอกด้วยว่าสงครามฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นระหว่างความต้องการทำตามเนื้อหนัง และต้องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์

“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง  เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ แต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ ท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ” (กาลาเทีย 5:16-18 THSV11)

แล้วเราจะดำเนินตามพระวิญญาณและไม่ใช่ตามความต้องการของเนื้อหนังได้อย่างไร? เปาโลแยกแยะให้เห็นในสองสามข้อถัดไป:

การล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ (กาลาเทีย 5:19-21 THSV11)

“และการอื่นๆในทำนองนี้”  แปลว่ารายการยังไม่จบเท่านี้ แต่อย่างน้อยทำให้เราเห็นทิศทาง สิ่งเหล่านี้เป็นการต่อต้านและเลือกที่จะขัดแย้งต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ในฐานะคริสเตียนฉันต้องคอยเช็คกับรายการด้านบนว่าทำได้ครบถ้วนดีพอสำหรับพระเจ้าหรือยัง? บางข้ออาจไม่ใช่สิ่งที่ดิ้นรนแต่บางข้อก็ใช่ ฉันดำเนินไปกับพระเจ้าและคนรอบข้างอย่างไร? พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนในเรื่องใด และประทานพระคุณให้ดำเนินอย่างถวายพระเกียรติและยึดพระสัญญาได้อย่างไร

เป้าหมายเมื่อได้ดำเนินไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ใช่ตามเนื้อหนังคือผลของพระวิญญาณ:

ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน (กาลาเทีย 5:22-23 THSV11)

โดยเปาโลสรุปไว้ว่า “ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:24-25 THSV11)

ถ้าชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา คริสตจักรของเรา และชุมชนของเราดำเนินตามนี้ และพร้อมรับมือกับสงครามฝ่ายวิญญาณโดยพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์  ชีวิตของเราและโลกรอบตัวจะงดงามขึ้นอีกเพียงใด?

 

โดย Gwen Smith

คัดจากบทเฝ้าเดี่ยว Girlfriends in God: www.girlfriendsingod.com

(Cr.ภาพ wagwalking.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.