ม.ค. 202010
 

เทศนาโดย อ.นคร เวชสุภาพร

การกระทำความดีในทางของพระเจ้า

28 มิถุนายน 2009

อ. นคร และ ลูกชาย

อ. นคร และ ลูกชาย


ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:10 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)