รับใช้ตามภาระใจ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”มีคนแนะนำว่า เราควรรับใช้พระเจ้าตามภาระใจ จึงอยากจะถามว่าการรับใช้ตามภาระใจนั้นเป็นอย่างไร?”

คำตอบ:    “ภาษาไทยมีแต่คำว่า ภาระ คำว่า ภาระใจ เป็นคำที่เราสร้างขึ้นมาภายหลัง ก็ต้องเอาคำ 2 คำมารวมกันคือ
            “ภาระ+ใจ=ภาระใจ”
            “ภาระ” คือ ของหนัก น้ำหนัก ธุระที่หนัก งานที่หนัก หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
            “ใจ” = สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึกนึกและคิด หัวใจ จุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง

ดังนั้น “ภาระใจ”  ในที่นี้ จึงหมายความถึง  “หน้าที่ งานหรือธุระที่หนัก ที่เราต้องรับผิดชอบทำให้สำเร็จตามที่ความคิด  ความรู้สึก และหัวใจของเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องลงมือกระทำให้สำเร็จ!”

ดังนั้น ผู้ที่มีภาระใจ จะมีภารกิจ (งานที่จำต้องทำ) และภารธุระ(การงานที่รับทำ,กิจการที่ขวนขวายประกอบ) และภาระติดพัน (ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อกระทำให้บรรลุตามตามที่ใจสั่ง

คริสตจักรต้องการผู้ที่มีภาระใจในการรับใช้มากขึ้น เนื่องจาก คริสตจักรมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายในฐานะเป็นพระกายของพระคริสต์ และเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน  ด้วยเหตุนี้ ในเบื้องต้น เราแต่ละคนควรจะสำรวจและค้นให้พบว่า พระเจ้าทรงกำหนดให้เราเป็นอวัยวะส่วนไหนของพระกาย(คริสตจักร)ที่เราเป็นสมาชิกอยู่และมีหน้าที่อะไรที่ต้องทำ

นอกเหนือจากนั้น เราก็ควรรับใช้พระเจ้าผ่านคริสตจักรตามภาระที่หนักอยู่ในใจของเราด้วย เพราะหากใจของเราเร่งเร้าให้เรารู้สึกปรารถนาที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระกายที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์ เราก็ควรลงมือทำสิ่งนั้นให้ดี ให้สวยงาม และให้เสร็จ!

หากวันนี้ คุณถูกถามว่า “ใจของคุณอยากทำอะไรให้พระเจ้า และคริสตจักรมากที่สุด?”   คุณจะตอบว่าอะไร? เช่น

 • มีใจอยากสอนเด็ก
 • มีใจอยากร่วมทีมนมัสการ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือนำนมัสการ  ฯลฯ
 • มีใจอยากเป็นปฏิคม
 • มีใจอยากบริการด้านต่างๆ
 • มีใจอยากอธิษฐานเผื่อ
 • มีใจอยากสอนพระคัมภีร์
 • มีใจอยากรณรงค์เรื่องการถวาย
 • มีใจอยากช่วยงานด้านมีเดีย
 • มีใจอยากช่วยเหลือด้านต่างๆ
 • มีใจอยากเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่
 • มีใจอยากเปิดบ้านเป็นกลุ่มแคร์ ฯลฯ

แต่ถ้าจะให้ดี คุณควรถามตัวเองต่อไปด้วยว่า…

 1. คุณมีความสามารถ หรือของประทานที่จะทำตามภาระใจนั้นได้หรือไม่?
 2. มีคนอื่นที่มีของประทาน และภาระใจกำลังทำหน้าที่นั้นอยู่หรือไม่? ถ้ามี คุณควรจะอาสาสมัครช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนักร่วมกับพวกเขานั้นอย่างไรบ้าง?

หวังว่าวันนี้ คุณตัดสินใจได้แล้วนะครับว่า…. คุณลงมือจะรับใช้อะไรในคริสตจักร ตามภาระใจของคุณในพันธกิจอะไรบ้าง?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.