รับใช้ตามภาระใจ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”มีคนแนะนำว่า เราควรรับใช้พระเจ้าตามภาระใจ จึงอย … อ่านเพิ่มเติม รับใช้ตามภาระใจ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)