คุณพร้อมจะทำ “พันธกิจที่เป็นไปไม่ได้” หรือไม่?

คุณพร้อมจะทำ “พันธกิจที่เป็นไปไม่ได้” หรือไม่?

นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย (ลูกา 10:19 THSV11)

คุณเคยนำเรื่องพระมหาบัญชามาคิดดูหรือไม่เมื่อพระเยซูตรัสสั่งสาวกให้ “ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ” ว่าเป็น “พันธกิจที่เป็นไปไม่ได้” หรือไม่? แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมีเงื่อนไขที่มาพร้อมกับพันธกิจนี้

เห็นหรือไม่ พระเยซูตรัสว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้ว” (มัทธิว 28:18-20) การปกครองได้มอบให้มนุษย์แล้วตั้งแต่แรก แต่มนุษย์นำไปมอบให้มารที่ในสวนเอเดน พระเยซูได้รับมอบคืนจากพระบิดาและทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้พวกเราแต่ละคน พระองค์ทรงรับพระบัญชาและส่งต่ออำนาจนั้นให้เราในฐานะทูตของพระองค์

  • พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือมารหรือ? ใช่ครับ คุณเองก็เช่นกัน
  • พระเยซูทรงมีชัยชนะหรือ? ใช่ครับ คุณเองก็ได้รับชัยชนะด้วย
  • พระเยซูคริสต์ทรงครอบครองหรือ? (ดูเอเฟซัส 1:20) ใช่ครับ คุณก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ “ทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 2:6)

ชัยชนะเป็นของคุณแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ แล้วคุณจะดำเนินชีวิตวันต่อวันอย่างไร?

ด้วยความมั่นใจในฐานะทูตที่มาพร้อมกับพระบัญชาจากจอมกษัตริย์ของคุณ และพระองค์จะประทานชัยชนะให้คุณ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth Finding Ministries: www.lwf.org

(Cr. ภาพ Entrust to teach Bible)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.