เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นอย่างไร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:”เราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”

คำตอบ:  ประการแรก เราต้องมีใจอยากจะดีขึ้นกว่าที่เป็นมาหรือที่กำลังเป็นอยู่ก่อน เพราะหากเราไม่มีใจปรารถนาที่จะดีขึ้น เราย่อมดีขึ้นไม่ได้ เนื่องด้วยธรรมชาติบาปภายในตัวเราจะดึงเราให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากเราอยากจะแย่ลง ก็ไม่ต้องทำอะไร แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เดี๋ยวมันก็จะแย่ลงเอง เช่น อยากจะอ้วนก็ปล่อยปากปล่อยท้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เดี๋ยวก็จะอ้วนเอง

ประการที่สอง เราต้องรู้จักควบคุมธรรมชาติบาปของเรา และลงมือฝึกฝนในการทำสิ่งที่ดีที่ฝืนธรรมชาติบาปของเรา เช่น หากเราอยากผอมหรือไม่อ้วน เราก็ต้องมีใจปรารถนาที่จะไม่อ้วน และรู้จักบังคับตนฝืนธรรมชาติไม่ยอมให้ปากของเรากินทุกอย่างที่เราอยากกิน

เช่นเดียวกับว่า หากเราอยากจะพูดจาด่าว่าคน เราก็ไม่ต้องทำอะไร นอกจากเพียงแค่ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์  ประเดี๋ยวเดียวเราคงได้ด่าคนเป็นแน่ แต่หากเราต้องการที่เป็นคนดีที่พูดจาดีขึ้น เช่น รู้จักพูดจาชมเชยผู้อื่น เราก็ต้องมีใจที่อยากพูดจาดี และฝึกฝนวิธีการที่จะพูดดีๆ ออกมา   สรุปก็คือ หากว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น เช่น

  • อยากคิดดีขึ้น
  • พูดดีขึ้น
  • เขียนดีขึ้น
  • โพสต์ดีขึ้น
  • ทำดีขึ้น

เราจำเป็นต้องมีใจปรารถนาที่จะให้ตัวเราเองดีขึ้น และลงมือฝึกฝนในการทำสิ่งดีเหล่านั้นจนกว่าเราจะดีขึ้นมาจริงๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านจิตวิญญาณ 

ประการที่สาม เราต้องให้พระเจ้าทรงประทานใจปรารถนา สติปัญญา และกำลังเรี่ยวแรงแก่เราในการทำให้ใจปรารถนานั้นสำเร็จเป็นจริงขึ้นมา โดยการทูลขอใจที่ตั้งใจร้อนรนในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่เรา และข่าวดีก็คือว่า หากเราเริ่มมีใจปรารถนาที่จะทำสิ่งดีฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อสนองพระทัยของพระเจ้า นั่นก็แสดงว่า สัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้ากำลังดีขึ้น เพราะพระเจ้ากำลังกระทำกิจในใจของเราให้เรามีใจปรารถนาที่จะทำดีเช่นนั้นอยู่
ดังที่ท่านอัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่า…

“เพราะพระเจ้าคือผู้ทรงกระทำกิจภายในท่าน ให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์!” (ฟีลิปปี 2:13 TNCV)

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13 THSV11)

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13 TH1971)

ดังนั้น หากว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดีขึ้นหรือเติบโตขึ้นจริงๆ ในฝ่ายจิตวิญญาณ สิ่งสำคัญที่เราควรจะเริ่มต้นทำก็คือ

1.เราควรทูลอธิษฐานขอพระเจ้าทรงทำให้เราดีขึ้น เพื่อจะช่วยทำให้คนรอบตัวของเรา และสภาพแวดล้อมของเราดีขึ้น

        1) อธิษฐานขอให้ตัวเราเองดีขึ้นก่อนในทุกด้าน และมีความสุข
        2) อธิษฐานขอให้คนใกล้ตัว ที่เรารักและรักเราดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น
        3) อธิษฐานเผื่อคนที่เราไม่ชอบ หรือคนที่ไม่ชอบเรา ให้เขาดีขึ้น และมีความสุขขึ้น           

2.เราควรตั้งเป้าและลงมือพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราเองให้ดีขึ้น โดย
        1) จัดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัว เป็นประจำทุกวัน เวลาไหนก็ได้ สั้นหรือยาวก็ได้ที่ไหนก็ได้ เพื่อ
                 ก.ฟังพระเจ้าตรัสกับเรา ผ่านการอ่านใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์
                 ข.พูดกับพระเจ้า ผ่านการอธิษฐานภาวนาเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าโดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียว
          2) จัดเวลาที่จะรับฟัง และหนุนใจใคร(โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัว ในพี่น้อง เพื่อนฝูงของเรา)สักคนหนึ่ง ในเรื่องอะไรก็ได้ (อย่างน้อยอาทิตย์ละ1คน ถ้าได้ทุกวันๆ ละ1 คนก็ยิ่งแสนประเสริฐเลย)
           3) จัดเวลาเข้ากลุ่มแคร์(กลุ่มเซลล์)สักกลุ่มหนึ่งในแต่ละสัปดาห์
           4) จัดเวลาไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องที่คริสตจักร หรือในชั้นเรียนซึ่งเปิดสอน ซึ่งผู้สอนเป็นครูที่เชื่อถือได้
           5) จัดเวลาไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ (หรือวันอื่นที่มีการนมัสการ) โดยเชิญชวนคนอื่นๆมาด้วยก็จะยิ่งดี
           6) จัดเวลาในการร่วมสามัคคีธรรมกันกับพี่น้องในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายในหลายวาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกอาทิตย์
           7) จัดเวลาในการออกไปเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐแห่งความรอดเรื่องพระคริสต์ ผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์ไถ่บาปมนุษย์อย่างเรา บนไม้กางเขน เพื่อรับโทษบาปเวรแทนเราจนหมดสิ้น และช่วยเราให้รอด ถ้าเราเชื่อในข่าวดีนี้ ยอมรับพระคุณของพระองค์  โดยเริ่มต้นแบ่งปันกับคนที่รู้จัก และ ขยายวงต่อไปถึงคนทั้งหลายที่เราไม่รู้จักด้วย
           8) จัดเวลาในการรับใช้พระเจ้า ผ่านการรับใช้คน ทั้งคนภายในและภายนอกคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่คริสตจักรกำลังต้องการทั้งในเวลานี้ และในอนาคต

หากเราพัฒนาตัวของเราและช่วยคนอื่นให้พัฒนาตัวของพวกเขาอยู่เสมอผ่านช่องทาง และขั้นตอนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เราก็เชื่อได้เลยว่า ตัวของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมได้อีกต่อไป เพราะจะมีแต่ดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง และตรัสกับเราว่า…

“เจ้าเป็นลูกที่ดี ฉลาด และซื่อสัตย์ และเราพอใจในตัวของเจ้ามาก!”

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Shutterstock)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.