สิบลดคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

สิบลดคืออะไร? “

คำตอบ:            

คำว่า “สิบลด” หรือ “ทศางค์” (tithing) หมายถึง  การมอบ(ถวาย) 1 ใน 10 ของสิ่งที่มี(เช่น ผลิตผลทางเกษตร หรือรายได้ที่เป็นเงินทอง) (ฉธบ.14:22) ให้กับคริสตจักร (หรือองค์การทางศาสนา)

ในทุกวันนี้ สิบลดมักเป็นการถวายด้วยใจสมัครไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ เงินสด เช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรง (ผ่านพร้อมเพย์ หรือ QR Code ฯลฯ)  ในที่นี้ สิบลด (มี 2 ความหมาย):

1.สิบลดที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์(เดิม) ตามแบบอย่างที่

  1. อับราฮัมกระทำเป็นตัวอย่าง ในการถวาย1ใน 10 จากข้าวของทั้งหมดที่ได้มาเมื่อมีชัยชนะต่อกษัตริย์ เคโดร์ลาโอเมอร์ ให้แก่พระเจ้าผ่านทางเมลคีเซเดค โดยที่พระเจ้าไม่ได้สั่ง  (ปฐก.14:17-20)
  2. ยาโคบสัญญาถวาย1ใน10จากทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่าน โดยที่พระเจ้าไม่ได้สั่ง(ปฐก.28:20-22)
  3. โมเสสบัญชาให้ชาวอิสราเอลถวายทศางค์ที่ได้จากแผ่นดินเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้า(ลนต.27:30;   ฉธบ.14:22)
  4. พระเจ้าบัญชาให้ชาวอิสราเอลถวายทศางค์เพื่อเลี้ยงดูคนเลวีที่รับใช้พระเจ้า (กดว.18:21-24;ฉธบ.14:27)
  5. พระเจ้าบัญชาให้ชาวเลวีที่ได้รับทศางค์จากคนอิสราเอลก็ให้พวกเขาถวายร้อยละ 10 จากทศางค์นั้น แด่พระเจ้าเช่นกัน(กดว.18:26)
  6. พระเจ้าบัญชาให้เราและครอบครัวรับประทานทศางค์และผลรุ่นแรกที่ได้จากพืชพันธุ์ในนา (หรือเป็นเงิน) ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าด้วยความยินดีและยำเกรงในพระองค์ (ฉธบ.14:23-26)

2 .สิบลดที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ คือการถวายตามที่คิดหมายไว้ในใจ (คือถวายเท่าไรก็ได้ มากน้อยตาม   ความเป็นจริงของสถานการณ์ชีวิตโดยไม่ได้ติดยึดอยู่กับจำนวน 10% แต่ปกติมักถือเอา 10 ลดนี้ เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ เราใช้ในการถวาย และพร้อมจะถวายให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเห็นความจำเป็น) ด้วยท่าทีในการให้ดังนี้

  1. ด้วยใจกว้างขวางอย่างยินดีตามที่คิดหมายไว้ในใจแด่พระเจ้าผ่านคริสตจักร (2คร. 9:6-7)
  2. ด้วยใจที่ตระหนักว่าทั้งหมด 100% ที่เราครอบครองอยู่ล้วนเป็นของพระเจ้าที่มอบหมายให้เราดูแล และใช้ ตามพระประสงค์ของพระองค์ (2คร. 8:2-7)
  3. ด้วยใจที่ซาบซึ้งในพระคุณอันไพศาลของพระเจ้า (2คร .8:1,8-9)
  4. ด้วยใจที่รับผิดชอบต่อคริสตจักร ผู้เลี้ยง/ครูและผู้รับใช้ของคริสตจักร (1คร .9:4-5,8-9; 1ทธ.5:17-18)

ข้อเตือนสติ

อย่าทำให้การถวาย 10 ลด กลายเป็นบัญญัติหรือข้อบังคับที่สร้างปัญหาและกลายเป็นภาระให้กับผู้เชื่อและพูดเน้นมากเกินไป  แต่ให้การถวายทศางค์ของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าที่ถวายแด่พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ goharvestmarket.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.