จุดประสงค์ในการอธิษฐาน

จุดประสงค์ในการอธิษฐาน

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 6:9-10 THSV11)

อธิษฐานไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนพระทัยพระเจ้า แต่เป็นการเปลี่ยนจิตใจเรา  อธิษฐานจะน้อมนำความคิดของเราให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อเราเริ่มการอธิษฐานด้วยคำสรรเสริญ เราก็นำการจดจ่อจากตัวเรามุ่งไปที่พระเจ้า เมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า เราก็ออกจากจดจ่อแต่ความต้องการของตนเอง และนำพระประสงค์ของพระเจ้าเข้ามาแทน

พระเยซูทรงสอนสาวกให้อธิษฐาน  “ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” สำหรับคนที่มักอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของพระเยซู เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ได้อธิษฐานแบบท่องจำหรือเลื่อนลอย นี่คือเสาหลักที่ต้องยึดไว้ และเป็นเป้าหมายสูงสุดในการอธิษฐาน   

พระเยซูทรงอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระบิดามาตั้งอยู่  ในสวนเกทเสมนีก่อนถูกจับกุม พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์”  ทรงอยู่ในความตึงเครียดอย่างที่สุด  เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน  และไม่มีทางอื่นใดที่ความรอดจะมาถึงพวกเราได้นอกจากทางแห่งกางเขน จึงทรงอธิษฐานต่อไปว่า “แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (ลูกา 22:42 THSV11)

ฉันรู้สึกขอบคุณที่พระเจ้าไม่ได้ตอบว่า “ได้” ในทุกๆคำทูลขอ เพราะชีวิตคงต่างจากทุกวันนี้แน่  – และไม่ได้แปลว่ามันจะดีกว่านี้ ขอบพระคุณพระบิดาที่ทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับฉัน ทรงมีแผนการที่ “ได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด” (เอเฟซัส 3:20 THSV11) และเพื่อจะได้ยินพระเจ้าตรัสผ่านคำอธิษฐาน เราต้องเปิดความคิดให้กว้างไกลกว่าความรู้ นิมิต และความเข้าใจของตนเอง

อธิษฐานเป็นการเปลี่ยนไปจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า ให้พระองค์เรียงลำดับความสำคัญและตั้งเป้าหมายให้เรา เป็นมากกว่านำภาระ ความปรารถนามามอบให้พระองค์ การอธิษฐานเป็นมากกว่าทูลพระเจ้าว่าเราต้องการอะไร แต่ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไร

 

โดย Sharon Jaynes

อนุญาตโดย Girlfriends in God: www.crosswalk.com

(Cr.ภาพ istockphoto.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.