ข่าวประเสริฐคืออะไร? คอลัมน์คำตอบชีวิต

ข่าวประเสริฐคืออะไร?

คำถาม: “ข่าวประเสริฐคืออะไร? และจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรให้สร้างสรรค์และเกิดผล?”

คำตอบ:  “ก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างสร้างสรรค์ เราต้องเข้าใจเนื้อหาของข่าวประเสริฐเสียก่อน วิธีประกาศอาจเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปตามคนที่เราประกาศ และตามสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่เนื้อหาของข่าวประเสริฐนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลง

แล้วเนื้อหาหลักของ “ข่าวประเสริฐ” (Gospel หรือ Good News) คืออะไรบ้าง?

 1. พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยความรัก
 2. เราทำบาปด้วยใจไม่เชื่อฟังจึงต้องรับโทษ 
 3. พระเจ้ายังรักเราอยู่ไม่เสื่อมคลาย ส่งพระเยซูพระบุตรมาไถ่เรา
 4. พระเยซูผู้เป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ลงมารับสภาพมนุษย์ถูกตรึงไถ่บาปแทนที่เรา
 5. เราจะรอดจากบาปและโทษตายของบาป เมื่อ

(1) เราสำนึกเสียใจกับผิดบาปที่เราทำ กลับใจใหม่ หันกลับจากทางเดิม มาหาพระเจ้า

(2) เราถ่อมใจยอมรับพระคุณแห่งการไถ่บาปของพระคริสต์ด้วยความเชื่อ

 • ก.เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ปราศจากลงมารับสภาพมนุษย์จริงๆ
 • ข.เชื่อว่าพระเยซูถูกตรึงตายไถ่บากปของเราจริงๆ และถูกนำไปฝังในอุโมงค์
 • ค.เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย ในวันที่ 3
 • ง.เชื่อว่าพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์
 • จ.เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับพวกเราผู้เชื่อทุกคนไปอยู่กับพระอง

(3) เราแสดงความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระคริสต์ออกมาให้เห็นอย่างเปิดเผยผ่าน

 • ก.การดำเนินชีวิตเป็นสาวกแท้ติดตามพระคริสต์เจ้า
 • ข.ช่วยนำคนอื่นๆ ให้ได้รับความรอดและเป็นสาวกของพระคริสต์เช่นกัน

ส่วนการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ก็มี 4 ช่องทางหลักๆ ดังนี้

 1. ผ่านการเป็นพยานส่วนตัวหรือการประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว
 2. ผ่านการเป็นพยานหรือประกาศในกลุ่มต่างๆ
 3. ผ่านการเป็นพยานหรือประกาศในที่ประชุมหรือการประชุมใหญ่
 4. ผ่านการเป็นพยานหรือประกาศด้วยสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงทั้งรายบุคคลและมวลชน

การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เรา นำมาประยุกต์ใช้กับการประกาศผ่านช่องทางต่างๆ ที่กล่าวมา อาทิ

 • ในการเป็นพยานส่วนตัว เราสามารถทำอย่างสร้างสรรค์ได้โดย การใช้คำพูดที่มีประสิทธิภาพ และมีชีวิตที่สำแดงความดีงามน่าเลื่อมใส เช่นมีน้ำใจกว้างขวาง ชอบเสียสละช่วยเหลือคนรอบตัวแบบเป็นธรรมชาติ ในเรื่องที่พวกเขากำลังต้องการเป็นอย่างยิ่ง เช่นช่วย เรื่องปากท้อง สุขภาพ หรือปัญหาอื่นๆ ผ่านการเยี่ยมเยียน หรือติดต่อสนทนาเป็นส่วนตัว   ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่อื่นๆ
 • ในการเป็นพยานหรือประกาศในชั้นเรียน หรือกลุ่มย่อยต่างๆ เช่นในกลุ่มเซล กลุ่มแคร์ กลุ่มกิจกรรมอื่นๆ หรือ events ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น
 1. การทำกิจกรรมประกาศอย่างเป็นระบบ เช่น กลุ่ม Alpha ไม่ว่าจะเป็น Alpha คลาสสิก Alpha Youth Alpha Marriage CourseหรือAlpha Parenting
 2. การเปิดชั้นสอนเรื่อง/วิชาต่างๆ ที่คนสนใจ การอบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านต่างๆ เช่นสอนอาชีพ สอนภาษา สอนสุขภาพ หรือ ชันเรยนให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน
 3. การให้บริการชุมชน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการออกกำลังกายหรือด้านกีฬา หรือ การให้บริการล้างรถ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมบ้าน
 4. การให้ความช่วยเหลือ ด้านปัญหาชีวิต ครอบครัว ด้านอาชีพการงานหรือสงเคราะห์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านทุน หรือด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้คนก้าวหน้ามีความสุข ให้คนรู้จัก และเปิดใจต้อนรับพระเจ้า
 5. การบรรเทาทุกข์ จากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมฯลฯ
 • ในการเป็นพยาน/ประกาศในการประชุมใหญ่ๆ เช่น การจัดงานประกาศตามวาระ/เทศกาลต่างๆ เช่น คริสตมาส อีสเตอร์ วาเลนไทน์ หรือ Festival ต่างๆฯลฯ หรือ แม้แต่การเข้าค่ายประกาศ
 • ในการเป็นพยาน/ประกาศ โดยผ่านสื่อต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เช่น
 1. ทำคลิปลง Facebook Line Instagram Twitter Website หรือ Yotube ฯลฯ
 2. ทำShow ต่างๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 3. ทำรายการคริสเตียนตรงความต้องการของคน กลุ่มต่างๆ และตลาด ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือทาง internet
 4. การทำภาพยนตร์ ที่สอดแทรกข่าวประเสริฐที่ตรงกับกระแส และความสนใจของคน นอกจากนี้ เรายังอาจประกาศข่าวประเสริฐอย่างสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางอื่นๆ อีกเช่น
 • การแสดง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี แสดงละคร แสดงหุ่นกระบอก แสดงมายากลฯลฯ
 • การประกวดหรือแข่งขัน เช่น ประกวดร้องเพลง ประกวดการแสดง ประกวดบทความ ประกวดงานศิลปะ การแข่งกีฬา แข่งหมากรุก ฯลฯ
 • การจัดงานปาร์ตี้หรืองานรื่นเริง เช่น จัดการละเล่นในงาน วันเด็ก วันสงกรานต์ วันปีใหม่ วันครอบครัว วันเกิด วันฉลองครบรอบวันแต่งงาน ฯลฯ

หรือใช้วิธีสร้างสรรค์อื่นๆ อีก เช่น
•       ไปเยี่ยมเยียนและขออธิษฐานเผื่อ
•       ไปร้องเพลงอวยพร(คริสตมาส/อื่นๆ)ตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ
•       เปิดร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผม
•       ให้บริการถ่ายรูปฟรี หรือถูก
•       เปิดบ้าน/โบสถ์บริจาคเสื้อผ้าและของเล่นใช้แล้ว
•       ทำกิจกรรมสำหรับเด็กช่วงวันเสาร์ หรือวันหยุด
•       ร่วมเล่นกีฬา หรือเข้าชมรมกีฬา
•       จัดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ
•       จัดค่าย ทัศนศึกษา ทัศนาจร
•       จัดชมรมพ่อบ้าน /ชมรมแม่บ้าน
•       จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
•       จัดตั้งชมรมบำเพ็ญประโยชน์
•       จัดตั้งชมรมดนตรี ละคร หรือเต้นรำ
•       จัดตั้งชมรมศิลปะ
•       จัดกลุ่มแนะแนวการเรียน
•       จัดปิคนิก
•       ไปร่วมงานฉลองต่างๆ ของคนในท้องถิ่น โดยนำอาหารไปร่วมด้วย
•       สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมต่างๆ ของชุมชน
•       ลงมือทำความสะอาดถนนเพื่อเป็นการบริการชุมชนและทำความรู้จักผู้คน
•       ตั้งกลุ่มช่วยเหลือต่างๆ เช่น กลุ่มช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดสุรา
•       เป็นอาสาสมัครช่วยสอนในโรงเรียน   ฯลฯ

สรุป   เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ และต้องประกาศอย่างถูกต้อง ไม่ล่อหลอก หรือ บังคับขู่บังคับให้ผู้ใดให้เชื่อด้วยแรงจูงใจที่ผิดๆ

ให้เราประกาศด้วยวิธีที่ประเสริฐและสร้างสรรค์ ทำอย่างมีความสุขและทำให้ผู้รับมีความเต็มใจที่จะรับให้เราสามารถนำเสนอจุดเด่น ประโยชน์และความสำคัญของข่าวประเสริฐที่ผู้ฟังหิวกระหายที่จะรับไว้ให้ผลอันดีงามของพระวิญญาณปรากฏชัดผ่านสิ่งที่เราพูด แสดงออกและกระทำของเราอย่างเกินความคาดคิดของคนทั้งหลายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ

ให้ผู้ฟังรับรู้อย่างชัดเจน ว่า พระเจ้าคือผู้ที่ทำให้เรารอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านการรับเอาด้วยความเชื่อของเรา พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และข่าวประเสริฐของพระองค์ และพระองค์จะประทานความรอดและการเปลี่ยนแปลงนั้น ให้แก่เขาเช่นกัน หากเขาเชื่อในข่าวประเสริฐนั้นด้วย!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Nuisri)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.