เอาชนะการทดลองทางเพศ (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:      “จะรับมือและเอาชนะการทดลองเรื่องเพศได้อย่างไร?”

คำตอบ:       “ มีวิธีหลายวิธีที่เราสามารถใช้รับมือ หรือพิชิตการทดลองเรื่องเพศในชีวิตของเรา

 1. จงหลีกเลี่ยงหรือหนีห่างจากสิ่งยั่วยุทางเพศ หรือสภาพแวดล้อมที่ยั่วยวนใจที่อาจนำให้เราทำผิด    1โครินธ์ 6:18 THSV11
 2. จงเตือนตนเองถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาหากเราสนองตอบการทดลองทางเพศ                  ฮีบรู 12:16-17 THSV11
 3. จงเตือนตัวเองให้มีสติยั้งคิดและระวังในการดูสื่อในสังคมทางอินเตอร์เน็ต (Social Online)    -มัทธิว 5:27-30 THSV11
 4. จงถามตัวเองถึงเจตนา และความตั้งใจของเราในการเข้าไปในการทดลองเรื่องเพศ และจงหยุดยั้งมันในทันที    -โคโลสี 3:5-7
 5. จงอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราห่างไกลการทดลองและคุ้มครองปกป้องรักษาตัวเราให้บริสุทธิ์ในเรื่องเพศอยู่ตลอดเวลา       -มัทธิว 6:13
 6. จงมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อในพระเจ้าด้วยใจและชีวิตที่บริสุทธิ์ในกลุ่มแคร์เป็นประจำ(ทุกสัปดาห์)       2 ทิโมธี 2:22 THSV1
 7. จงเลิกคบเพื่อนที่ชวนเราเข้าสู่การทดลองและเลือกเพื่อนที่พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา อย่างห่วงใยเราจริงๆ 1 โครินธ์ 15:33-34 THSV11
 8. จงยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเรา(ในเรื่องเพศ)ให้สูงขึ้นตามที่พระคัมภีร์สอน               -โยบ 31:1-4
 9. จงปรึกษาและขอคำแนะนำในเรื่องเพศจากศิษยาภิบาล หรือผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ –กาลาเทีย 5:16-21 THSV11
 10. จงคิดใครครวญในสิ่งดีแทนการหมกมุ่นคิดถึงเรื่องเพศจนเข้าสู่การทดลอง  -ฟีลิปปี 4:8-9 THSV11
 11. จงทูลอธิษฐานขอสติปัญญาและพลกำลังในการควบคุมตนเองให้พร้อมเผชิญการทดลอง และไม่ให้ทำอะไรโง่ๆในเรื่องเพศลงไป      -มาระโก 14:38 THSV11
 12. จงรีบเข้าหาและรับพระคุณจากพระเจ้าในยามที่เผชิญกับการทดลองที่หนักและยาก โดยเข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันที่หมั่นอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสม่ำเสมอ                –ฮีบรู 4:15-16 THSV11
 13. จงอ่านหนังสือ(หรือพระคัมภีร์)เกี่ยวกับวิธีชนะการทดลองเรื่องเพศตามวิถีคริสเตียน         –1 โครินธ์ 7:8-9 THSV11
 14. จงเรียนรู้ที่จะเผชิญการทดลองด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากผู้อื่นในการเอาชนะการทดลองเรื่องเพศและช่วยคนอื่นๆต่อๆไป    ฮีบรู 2:18 THSV11  -ลูกา 22:31-32
 15. จงนมัสการและร่วมรับใช้พระเจ้ากับพี่น้อง และสารภาพบาปและอธิษฐานเผื่อกันอยู่เสมอ  ยากอบ 5:16 THSV11
 16. จงยุติพฤติกรรมที่นำไปสู่การทดลอง และนำแรงขับเคลื่อนทางเศไปทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีแก่ชุมชน      -โรม 13:12-14 THSV
 17. จงยุติการเอ่ยถึงหรือพูดคุย หรือการเข้าถึงสื่อที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์หรือความคิดที่ผิดในเรื่องเพศ         เอเฟซัส 5:3-5 THSV11
 18. จงมีสัมพันธภาพกับคู่ของตนอย่างมีความสนิทสนมใกล้ชิดเข้าใจให้เกียรติต่อกัน จนมารและการทดลองใจไม่มีโอกาสจะแทรกเข้ามา     1 เปโตร 3:7 THSV1
 19. จงฝึกฝนตนในทางธรรมจนมีวินัยเหนี่ยวรั้งตนรู้จักบังคับตนได้ด้วยผลของพระวิญญาณ และเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะช่วยหรือมีทางออกให้เราพ้นการทดลองได้   1 โครินธ์  10:13 THSV11
 20. จงส่ำสมพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจให้เต็มเปี่ยมเพื่อป้องกันเราไม่ให้พ่ายแพ้การทดลองและทำบาป         สดุดี 119:9-11 THSV11
 21. จงเข้าหาพระเจ้าขออภัยโทษจากพระองค์ในทันทีที่แพ้การทดลองเรื่องเพศ(หรือเรื่องอื่นๆ)และยุติการทำผิดนั้นทันที จงให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่นที่พลาดผิดและช่วยตัวเองและคนอื่นให้หลุดพ้นได้เริ่มต้นใหม่   -กาลาเทีย 6:1 THSV11
 22. คุณจงตั้งเป้าตั้งใจตั้งต้นและตั้งมั่นที่จะไม่ทำให้พระเจ้าและคนที่รักเราต้องเสียใจ  แต่จะให้ชีวิตทางเพศหรือการสมรสของเราถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าตลอดไป    ฮีบรู 13:4 THSV11

สรุป:

“พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือ ให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์ คือให้เว้นจากการล่วงประเวณี ให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตน ในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ ไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า อย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้น เหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้ว เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์ เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้า ผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่าน”       -1 เธสะโลนิกา 4:3-8 THSV11

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Wix.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.