สารจากศิษยาภิบาล

14 กรกฏาคม 2019

สวัสดีครับ พี่น้อง CJ

ผมดีใจที่พี่น้อง CJ ของเรากำลังเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาชีวิตด้านอื่นๆ คำเตือนก็คือ อย่าให้เราคนใดคนหนึ่ง(หรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง) แยกตัวเองให้โดดเดี่ยวออกไปจากคริสตจักร  เพราะหากว่าเรายังคงเคียงข้างกันเราจะข้ามพ้นทุกปัญหาไปได้อย่างแน่น่อนด้วยพระคุณของพระเจ้า และความรักห่วงใยจากพี่น้องของเราชาว CJ

ฉะนั้น ขอให้เรารักกัน ช่วยกัน หนุนใจกันให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกัน

ขอให้เรามาช่วยกันทำให้ CJ ของเราเป็น H O M E ที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เรามีศักยภาพที่จะทำกันได้ และขอให้เราทุกคนยอมให้พระคริสต์เป็นประมุขของครอบครัวของเราอย่างแท้จริง ทั้งครอบครัวฝ่ายกายภาพ และครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ

วันนี้ จึงมีพระวจนะของพระเจ้าเรื่องบ้านและครอบครัวมาฝากดังนี้

“ใครคือประมุขแห่งบ้านและครอบครัวของคุณ?”

 1. เราต้องให้พระเจ้าเป็นประมุขในการสร้างบ้านและครอบครัวของเรา
    ~มิฉะนั้นเราจะเหนื่อยเปล่าในการลงแรงสร้างบ้านของเรา
 2. เราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาบ้าน ครอบครัวและวงศ์ตระกูลของเรา
    ~มิฉะนั้นเราเฝ้าระวังรักษาอย่างไรก็เหนื่อยเปล่า
 3. เราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้นำในอาชีพการงานและเลี้ยงดูคนในครอบครัว
     ~มิฉะนั้นเราจะเหนื่อยเปล่าเมื่อ
              3.1) เราต้องทำงานหนักมากต่อเนื่อง ไม่ได้พักผ่อน เพราะต้อง
                             ก.ลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืด และ
                             ข.ทำงานจนดึกดื่น
              3.2) เราต้องตรากตรำมากเพื่อปากท้อง กว่าจะได้รับประทานอาหาร
 4. เราต้องให้พระเจ้าทรงอวยพรเราโดยการทำตัวให้สมกับเป็นผู้ที่พระเจ้ารัก
       ~เพื่อเราจะไม่เหนื่อยเปล่าแต่มีความสุข
               4.1) ได้พักผ่อนนอนหลับสบาย
               4.2) มีความสุขกับการมีลูกหลานมาก ดุจลูกศรในมือนักรบ
                                ก.มีลูกหลานเป็นมรดกจากพระเจ้า
                                ข..มีลูกหลานเป็นบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้า
               4.3) ไม่อับอายเมื่อต้องขับเคี่ยวกับศัตรูหรือการตอบโต้ใดๆ”

“ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด ทำงานจนดึก กินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำ เพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่ม ก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ ชายใดมีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมือง”  สดุดี 127:1-5 THSV11/TNCV

ขอให้เราทุกคนมีความสุขกับค่ายคริสตจักรและพันธกิจต่างๆ ของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็น
1.การนมัสการ การเรียนพระคัมภีร์ การอธิษฐาน กลุ่มต่างๆและสามัคคีธรรมต่างๆ ในวันอาทิตย์
2.การเข้าร่วมกลุ่มแคร์ต่างๆ ในวันจันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ฯลฯ
3.การเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในเย็นวันพฤหัส
4.การเข้ากลุ่มประกาศ เช่น Alpha ทุกประเภท
5.การเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันในวาระโอกาสต่างๆ
6.การอาสาสมัครร่วมรับใช้และประกาศที่ BSC
7.อื่นๆ

ขอพระเจ้าทรงอวยพร และทำให้เราเคียงข้างกัน เช่นนี้เสมอไป

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.