คุณเคยอธิษฐานเพื่อพระสิริของพระเจ้าหรือไม่?

คุณเคยอธิษฐานเพื่อพระสิริของพระเจ้าหรือไม่?

ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขา ข้าแต่องค์เจ้านาย เพื่อเห็นแก่พระองค์ ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือสถานนมัสการของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณสดับ ขอลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงฟัง ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงให้อภัย ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอใส่พระทัยและทรงจัดการ ขออย่าทรงเนิ่นช้าเลยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์” (ดาเนียล 9:17-19 THSV11)

ดาเนียลกำลังพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดให้อภัยเรา ขอทรงปลดเราออกจากความรู้สึกผิด” และท่านยังอธิษฐานขอให้พระสิริของพระเจ้ากลับคืนมา  สังเกตแรงจูงใจของท่าน “เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์”  

รู้ไหม พวกเราส่วนใหญ่อธิษฐานในเรื่องอะไร? เรื่องประเทศชาติ คณะนิกาย คริสตจักร หรือแม้แต่ครอบครัวของเรา แต่ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ดาเนียลอธิษฐานไม่เพียงแต่ขอให้พระเจ้าปลดความรู้สึกผิดออกไป แต่ขอให้นำพระสง่าราศีของพระองค์กลับคืนมา (ข้อ 18)

เมื่อเราเป็นกังวลในพระสง่าราศีและพระเกียรติของพระเจ้า เราก็จะได้เห็นการตอบคำอธิษฐาน บ่อยครั้งเราอธิษฐานขอให้หลุดออกจากความทุกข์ยากเท่านั้น แต่เคยอธิษฐานของให้นำพระสิริของพระเจ้ากลับคืนมาหรือไม่?  

รู้หรือไม่พวกเราส่วนใหญ่ต้องการอะไร? เราต้องการการฟื้นฟูเพื่อให้กลับคืนสู่ความสะดวกสบาย และโลกใบเดิมของเราในทันทีที่พระเจ้านำเราออกจากความทุกข์ยาก

คุณเคยมีจิตใจที่กระตือรือร้น ร้อนรนเพื่อพระสิริของพระเจ้าหรือไม่? คุณต้องการให้พระสิริของพระองค์แพร่ขยายไปทั่วผืนแผ่นดินหรือไม่? ผมอยากเห็นพระเจ้าทำบางสิ่งอีกครั้งที่บัณฑิต นักปราชญ์ และคนเก่งแห่งยุคต้องตกตะลึง

เมื่อเราอธิษฐานเพื่อพระสิริของพระเจ้า เราจะได้เห็นการตอบคำอธิษฐาน

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr.ภาพ kamlooseBCNow)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.