ดีกว่าเศรษฐีพันล้าน

ดีกว่าเศรษฐีพันล้าน

ยูดาส ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบ

เรียน คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียก ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดา และได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ (ยูดา 1:1 THSV11)

เคยได้ยินเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ธนาคารที่เธอมีบัญชีอยู่แล้วพูดว่า “ฉันอยากเปิดบัญชีร่วมกับอีกคน”

“อีกคนคือใครคะ?” เจ้าหน้าที่ธนาคารถาม

“เศรษฐีพันล้าน” เธอตอบ “คุณรู้จักใครบ้างไหมคะ?”

ถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณก็มีบัญชีร่วมกับผู้ที่ดีกว่าและมีมากกว่าเศรษฐีพันล้าน คุณมีบัญชีร่วมกับพระผู้สร้างกัลปจักรวาล

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป” (สดุดี 121:1-3 THSV11)

พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาคุณ

ในพระคัมภีร์ใหม่ก็เช่นกัน ใน 1เปโตร 1:5 เขียนว่า “ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย” (THSV11) และยูดา 1:1 กล่าวว่าเรา “ได้รับการทรงเรียก ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดา และได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์”

“คุ้มครองไว้เพื่อพระเยซูคริสต์” เป็นวลีที่น่าสนใจ แปลว่า “คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง” ในภาษาดั้งเดิมหมายถึงผลการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากอดีต สมมุติว่าคุณผ่อนชำระค่าบ้านงวดสุดท้าย คุณไม่ต้องจ่ายเงินให้ธนาคารอีกแล้ว บ้านเป็นของคุณ จงอยู่อย่างมีความสุข

ทำนองเดียวกัน  มีผู้จ่ายราคาและไถ่ถอนคุณเพื่อให้คุณได้รับความรอดแล้ว คุณจะไม่มีวันเสียไป จงอยู่อย่างมีความสุข พระเจ้าทรงอารักขาคุณแล้ว

ถ้ามีบางสิ่งที่คุณให้คุณค่า คุณก็จะให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา ถ้ามีบางคนที่คุณให้คุณค่า คุณก็จะเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลา

พระเจ้าจะอารักขาคุณ และจะอารักขาไปจนถึงวันสุดท้าย

คุณมีบัญชีร่วมกับพระผู้สร้างกัลปจักรวาลนะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 (cr.ภาพ pixels.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.