สารจากศิษยาภิบาล

11 สิงหาคม 2019 ขอบคุณพระเจ้า สำหรับคริสตจักร CJ วันนี้ … อ่านเพิ่มเติม สารจากศิษยาภิบาล