การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?

คำถาม  ”การขอบคุณพระเจ้าคืออะไร?  ทำไมต้องขอบคุณพระเจ้า? และเราควรขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไร?”

คำตอบ       การขอบคุณพระเจ้า (give thanks ) คือ  “การแสดงความกตัญญู หรือการแสดงความชื่นชมต่อพระเจ้าและพระคุณของพระองค์” (- express gratitude or show appreciation to. thank. acknowledge, recognise,)

คำถาม         ทำไม เราต้องขอบคุณพระเจ้า?
เพราะว่า:
                1. การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการเปิดเผยสภาวะจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเรา
                2.การขอบคุณพระเจ้าเป็นการเปิดเผยถึงสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้า
                3.การขอบคุณพระเจ้าเป็นการเปิดเผยจิตใจ & สัมพันธภาพของเรากับผู้อื่น

ตัวอย่าง พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราในเรื่องนี้ ผ่านเหตุการณ์ตอนต่อไปนี้

“ตามทางไปกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี และขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ พวกเขายืนอยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดเมตตาเราเถิด”

เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า “จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” เมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาด คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และกราบลงที่พระบาทของพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์      

คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย พระเยซูจึงตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ? แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน? ไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ?” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นและไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว”   (ลูกา 17:11-19 THSV11)

 1. คนเป็นโรคเรื้อน 10 คนมาหาพระเยซูคริสต์ และร้องขอพระเยซูทรงเมตตารักษาเขา
 2. พระเยซูตรัสบอกให้พวกเขาไปสำแดงตัวต่อปุโรหิต เพื่อยืนยันว่าพระเยซูรักษาให้แล้ว
 3. คนโรคเรื้อนกำลังเดินไป ก็กลับหายสะอาดขึ้นมา
 4. คนโรคเรื้อนคนหนึ่ง เป็นชาวสะมาเรียเห็นว่าตนเองหายสะอาดจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้า

                        1).กราบลงที่พระบาท           2).ขอบคุณพระเยซู

 1. พระเยซูตรัสถามว่ามี 10 คนหายสะอาด แต่ 9 คนหายไปไหน? ทำไมไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้า เหมือนคนต่างชาติชาวสะมาเรียคนนั้น?

น่าเศร้าที่คน 10 คนหายโรค แต่พวกเขา 9 ใน 10 คนกลับลืมที่จะขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า สิ่งนี้ เปิดเผยสภาพจิตและวิญญาณของเราที่ปราศจากความซาบซึ้งในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ช่วยรักษาเราให้กลับคืนสู่สภาพดี และเป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ในขณะปัจจุบันที่มีปัญหาอยู่ระหว่างเรากับพระเจ้า

และหากเราเป็นคนที่ไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดีต่อเรามากมายอย่างไร้เงื่อนไข แล้วคนที่คบหา หรือทำดีต่อเรา จะไปหวังคำขอบคุณอะไรจากปาก หรือมือของเรา จึงไม่แปลกใจที่สัมพันธภาพระหว่างเรากับคนอื่นๆ คงไม่พ้นการมีปัญหาอย่างแน่นอน

แล้วเราควรขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง?

1.เรื่องที่พระเจ้าทรงช่วยเรา (ให้ผ่านพ้นมาได้แล้วในอดีต)

 • เรื่องที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดจาก บาป & โทษบาป (ตาย)
 • เรื่องที่พระเจ้าช่วยให้ทนความยากลำบากได้
 • เรื่องที่พระเจ้าช่วยให้พ้นสภาวะเลวร้ายมาได้

2. เรื่องที่พระเจ้า(กำลัง)ปกป้องคุ้มครองเราอยู่ในปัจจุบันนี้

 • ให้อยู่ในสภาพปกติดีอยู่เหมือนเดิม
 • ให้คลาดแคล้วจากเรื่องร้ายหรือแย่ๆ

3.เรื่องที่พระเจ้าประทานพร ให้แก่เรามีครอบครอง (ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน และ อนาคต)

 • พรเล็ก~ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ (ดู) เล็กๆ
 • พรใหญ่~เรื่องที่ใหญ่

4.เรื่องที่พระเจ้าประทานพรแก่ผู้อื่นผ่านเรา(ในอดีต/ปัจจุบัน/อนาคต)

 • ให้เรามีโอกาสช่วยงาน
 • ให้เรามีโอกาสช่วยคน
 • ให้เรามีโอกาสช่วยคริสตจักร
 • ให้เรามีโอกาสช่วยพันธกิจต่างๆ

สรุป      ทำไมเราขอบคุณพระเจ้า?

1.การมีกตัญญูและขอบคุณพระเจ้าทำให้เราได้รับผลดี

 • มีความสุขมากขึ้น
 • มีสุขภาพดีขึ้น

2.การมึใจกตัญญูและขอบคุณพระเจ้า ทำให้เราเห็นสิ่งดี

 • เห็นพระพรชัดเจนขึ้น
 • เห็นพระพรมากขึ้น

3.การมีใจกตัญญูและขอบคุณ ทำให้เรารอดพ้นจากผลร้ายของการไม่ขอบคุณ

 • ไม่ต้องเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้น
 • ไม่ต้องรับผลร้ายที่จะตามมา

ท้าทาย

1. ให้เขียนชื่อคน 3 คนที่

 • เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรารู้จักเขา
 • เรารู้สึกขอบคุณเขาในเรื่องอะไร? ทำไม?

2. ให้เขียน3สิ่งที่ เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้

 • เรามี
 • เราทำได้ และได้ทำ
 • เราเป็น?   ทำไม?

3.ให้เราเขียน3สิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าที่

 • เราไม่มี?
 • เราไม่ได้ทำ?
 • เราไม่ได้เป็น? เพราะอะไร?

หวังว่าทุกท่านจะลองทำดูนะครับ

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer,

facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.