จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:  “จะทำอย่างไรให้ครอบครัวของเรามีความสุข?”

คำตอบ:   “ครอบครัวของเราจะมีความสุขหากว่า…

1) เราเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อปัญหาหรือทำให้คนในครอบครัวหมดความสุข

นั่นคือ  อย่าทำในสิ่งที่ก่อเกิดความทุกข์เจ็บปวด ให้แก่คนใดคนหนึ่งในครอบครัว ถ้าเปรียบครอบครัวเป็นเหมือนร่างกาย หากเราไม่ต้องการให้ร่างกายที่ปกติอยู่แล้วต้องเจ็บป่วย เราต้องหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาที่ทำลายความสุข นั่นคือ

 • ให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรก็ตามที่เกินตัว
 • ให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรที่เสี่ยง
 • ให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรที่ประมาท
 • ให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรที่ผิด
 • ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่อวดรู้อวดฉลาด
 • ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่สร้างความอึดอัดแก่กัน

2) เราเรียนรู้ที่จะยุติหรือ ละเลิกสิ่งที่เรากำลังทำให้เกิดความทุกข์เจ็บปวดแก่คนบางคนในครอบครัว

 • ให้เรารู้จัก เข้าใจ ความคิด ความต้องการคนอื่น หรือความรู้สึกของผู้อื่น
 • ให้เรารู้จักขออภัยและให้อภัยกัน
 • ให้เราหยุดคิดเล็กคิดน้อย คือ = หยุดทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่
 • ให้เราหยุดคิดแค้น/ขมขื่นต่อผู้อื่น
 • ให้เราหยุดการทุ่มเถียงเพื่อเอาชนะกัน
 • ให้เราละเลิก/ละวาง Ego ของเราลง
 • ให้เราหยุดบ่นเรื่องปัญหาที่เรามีและ ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสารพันปัญหายุ่งยากที่เราไม่มี

3) เราเรียนรู้ที่จะรักษาและเพิ่มทวีความสุขให้กับคนในครอบครัวของเรา

 • ให้เรารู้จักแสดงความรักผ่านภาษารักที่คนในครอบครัวต้องการ คือ
 • ให้เวลาสร้างหรือเพิ่มความสุขตามแก่กันยามที่ต้องการ
 • ให้คำพูดหรือถ้อยคำที่สร้างความสุขตามที่ต้องการ
 • ให้ความช่วยเหลือที่ให้ความสุขแก่กันตามที่ต้องการ
 • ให้สิ่งของที่ให้ความสุขแก่กันตามที่ต้องการ
 • ให้การสัมผัส/สวมกอดที่สร้างความสุขแก่กันตามที่ต้องการ
 • ให้ความห่วงใยอย่างจริงใจที่ให้ความสุขแก่กันตามที่ต้องการ
 • ให้ความสนใจในการฟังกันและกันอย่างตั้งใจที่ก่อเกิดความสุข
 • ให้เรารู้จักให้เกียรติและความเคารพนับถือต่อกัน
 • ให้เราสร้างความประหลาดใจที่ทำให้คนในบ้านมีความสุข
 • ให้เรารับผิดชอบทำงานหรือทำหน้าที่ในส่วน(รับผิดชอบ)ของเราตามที่ตกลงหรือที่อีกฝ่ายคาดหวัง
 • ให้เราเคารพใน “พื้นที่” หรือ “ขอบเขต” ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ในยามที่เขาจำเป็นจริง ๆ
 • ให้เราพยายามเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และความต้องการของคนในบ้าน

สรุป

เราต้องปฏิบัติต่อคนในครอบครัวเหมือนอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา

ดังนั้น ขอให้เราต้องให้ความสุขแก่สมาชิกในครอบครัวอย่างที่เราต้องการให้เขามอบความสุขเช่นนั้นมาให้แก่เรา  โดยลงมือกระทำเช่นนี้ ….

 1. เราต้องไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เราและคนในครอบครัวของเราหมดหรือสูญเสียความสุข(ที่มีไป)
 2. เราต้องยุติ ละเลิก พูดหรือ ทำในสิ่งที่ทำให้เรา และคนในครอบครัว มีความทุกข์
 3. เราต้องรักษา ริเริ่มและเพิ่มพูนสิ่งที่ทำให้เราและครอบครัวมีความสุข

แล้วครอบครัวของเราจึงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอน!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.