บ้าน ครอบครัว และคริสตจักร (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:    บ้าน ครอบครัว และคริสตจักร ควรมีความสัมพันธ์กันเหมาะสม?

คำตอบ:    ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามความหมายไว้ว่า

 • “บ้าน” = ที่อยู่, สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย , บริเวณที่เรือนตั้งอยู่, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่”
 • “ครอบครัว” = สถาบันพื้นฐานของสัมคมที่ประกอบด้วย สามีภรรยา และหมายความรวมถึงลูกด้วย
 • “คริสตจักร” = “ประชาคมที่เชื่อและรับพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาป แบ่งเป็น 3 นิกายใหญ่ ได้แก่โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์  และออร์ทอดอกซ์”

เราเรียกผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกว่า “คริสตัง” และผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกาย โปรเตสแตนท์ว่า “คริสเตียน”  และเรียกรวมทุก ๆ คนที่นับถือคริสต์ศาสนาว่า “คริสต์ศาสนิกชน” บางทีเรียกกันสั้น ๆ ว่า “คริสตชน”

คริสตชนก็แยก 2 อย่างออกจากกันก็คือ:

 1. โบสถ์ และ
 2. คริสตจักร

เพราะ “โบสถ์” หมายถึง “สถาน” ที่สำหรับใช้ประชุมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ส่วน “คริสตจักร” หมายถึง “กลุ่มคน” ที่มาประชุมเพื่อประกอบศาสนกิจร่วมกัน

บางทีเราเรียกว่า “คริสตจักร” ว่า “ครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ”

ดังนั้น “บ้านกับโบสถ์” ก็จะคล้าย ๆ กันคือ หมายถึง “สถานที่” ที่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพ เป็นที่ ๆ คนมาประชุมทำศาสนกิจ

แต่ “ครอบครัว” กับ “คริสตจักร” นั้น หมายถึง  กลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กัน ในทุก ๆ มิติ รวมทั้งมิติ กาย – จิต และวิญญาณ ในบ้านหรือในโบสถ์ เป็นแค่อิฐ ปูน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ แต่ในครอบครัว และในคริสตจักร  เป็นสถานที่ที่คนประสานหัวใจเข้าด้วยกัน และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีการเลี้ยงดู เอาใจใส่กัน
 2. มีการหนุนใจหรือให้กำลังใจกัน
 3. มีการเตือนสติและให้คำปรึกษาต่อกัน
 4. มีการสร้างและลงวินัยต่อกันและกัน
 5. มีการเสริมและสร้างซึ่งกันและกัน
 6. มีการช่วยหลือกันและกัน
 7. มีการขอโทษและยกโทษให้แก่กันและกัน
 8. มีการปรับปรุง แก้ไขตัวให้ถูกต้องและพัฒนาให้ดีขึ้น
 9. มีความเข้าอกเข้าใจ และยอมรับในกันและกัน
 10. มีความสนุกชื่นบานร่วมกัน
 11. มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติกัน
 12. มีการปรนนิบัติรับใช้กันด้วยความรัก
 13. มีการยกย่องชมเชยต่อกัน
 14. มีการให้โอกาสแก่กันด้วยความหวัง และความเชื่ออยู่เสมอ
 15. มีการให้และแบ่งปันความสุขแก่กันในรูปแบบต่าง ๆ
 16. มีการช่วยคนในครอบครัวให้มีหลักประกันที่ถาวร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยคนในบ้านให้ได้ยินและตอบรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และรับการช่วยไถ่บาปของพระองค์เพื่อเขา)

ครอบครัวที่รู้เรื่อง/รู้จักและเชื่อศรัทธาในพระคริสต์อย่างแท้จริง จะพากันไปที่คริสตจักรเป็นประจำ (ไม่ยอมขาด) โดยถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญลำดับต้น ๆ ในชีวิตและจะทุ่มเทลงชีวิตช่วยกันทำคริสตจักรให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรัก ห่วงใยต่อกัน จนมีคำกล่าวว่า…

            “การมีสถานที่ที่จะไป เราเรียกว่า มีบ้าน

             การมีคนที่เราจะรักอยู่เสมอ เราเรียกว่า มีครอบครัว

              และการมีทั้ง 2 สิ่งที่กล่าวมา เรียกว่า “มีพระพร” (จากพระเจ้า)

            “Having somewhere to go is HOME

              Having someone to love is FAMILY

              Having both is a BLESSING”

ขอให้ในวันนี้เราจะมาทำให้ครอบครัวของเรามีความสุข ปลอดภัย และเจริญเติบโตขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายจิตวิญญาณ โดยนำและทำให้ทุกคนในครอบครัวของเรารู้จักพระเจ้า รักพระองค์ และคนของพระองค์ในคริสตจักร

คุณพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำให้คริสตจักรของคุณเป็นบ้านที่มีสุขด้วยกันหรือไม่?

ตอบที!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ The old country church by Carol L Miller)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.