สารจากศบ. 31 มกราคม 2010

sign31 มกราคม 2010

สวัสดีครับ สมาชิก CJ และญาติมิตร

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาให้วันนี้นะครับ!

ก่อนอื่นต่อขอแสดงความเสียใจกับคุณ ปิง (เรืองชัย) ที่สูญเสียคุณแม่ไป แต่ดีใจที่คุณแม่ของคุณปิงได้รู้จักและต้อนรับพระคริสต์ก่อนจากไป ทำให้เรามั่นใจว่า ท่านได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้ว (CJ ของเราไปจัดนมัสการในงานศพที่วัดสุทธิฯ ด้วย) ทำให้คิดห่วงใยพ่อแม่ของสมาชิกคนอื่น  ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า กรุณาอธิษฐานเผื่อพวกท่าน แสดงความรักและเป็นพยานด้วยความสุภาพถ่อมใจต่อท่านด้วยนะครับ แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่ทำให้จิตใจของทุกท่านเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดี

บัดนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว เป็นปีที่ สคบ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย) ที่ CJ ของเราสังกัดอยู่จะฉลองครบรอบ 60 ปี คริสตจักรของเราจึงมีมติที่จะเป็นแกนหลักแกนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลอง และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือ การจัดคอนเสิร์ทและกิจกรรมระดมทุนช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมและเหล่าบรรดาคนดีที่โลกลืม หรือมองข้าม (คือบรรดาศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังกัดของ สคบ.) ดังนั้น ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนรายการด้วยเมื่อได้รับการร้องขอ!

แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ คณะผู้อภิบาลมีข่าวด่วน ๆ ร้อน ๆ มาแจ้งให้ทราบดังนี้

1. คริสตจักรแห่งความสุข (CJ) จะจัด “งานเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าครบรอบ 7 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมนี้ และมีพิธีบัพติศมาด้วย โปรดอธิษฐานเผื่อและเตรียมร่วมงาน

2. ค่ายคริสตจักร CJ ปีนี้คือ 16-18 กรกฎาคม 2010 ทุกท่านกรุณาล็อคเวลาเตรียมลางาน (หรือลาออก) ให้พร้อมเพื่อร่วมค่ายเลยนะครับ!

3. “คริสตมาสในสวน” ของ CJ จะจัดวันที่ 25 ธันวาคม นี้ ขอเตรียมตัว!

4. เรื่องที่จอดรถ เนื่องด้วยได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณที่จอดรถ ของบริษัทยอห์นสัน เป็นเหตุให้ CJ ต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย  ดังนั้น คณะผู้อภิบาลจึงได้มีมติขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่านดังนี้

1) หากท่านเป็นสมาชิก CJ -ขอท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีและเสียสละดังนี้

ก.  ติดต่อรับป้ายจอดรถจากสำนักงานคริสตจักรและแสดงป้ายดังกล่าวก่อนเข้าจอดรถ (และแสดงให้เห็นอยู่ในรถตลอดเวลา) ที่บริษัทยอห์นสันเท่านั้น  และขอให้ความร่วมมือเชื่อฟังยามอย่างเคร่งครัด (โดยยามจะจดทะเบียนรถทุกคันที่ฝ่าฝืนคำร้องขอ)

ข. เวลาที่จอดรถได้คือ วันพฤหัส 19.00 – 21.30 น. /  วันอาทิตย์ 08.30 – 18.00 น.
อนึ่ง เฉพาะวันพฤหัสหากมาเร็ว และมีที่ว่างก็อนุญาตให้จอดที่โบสถ์ได้!

2)  หากท่านเป็นผู้มาเยี่ยมเยียน (ทั้งวันพฤหัสและวันอาทิตย์) ให้มาจอดรถที่โบสถ์ หากที่จอดเต็ม ก็ให้ไปรับบัตรจอดรถแล้วไปจอดที่บริษัทยอห์นสัน (โดยแสดงบัตรจอดรถก่อนเข้าจอด และคืนบัตรเมื่อออกจากลานจอดรถให้ยาม)

หากว่าเกิดปัญหาขึ้นทุกประเภท (รวมทั้งอุบัติเหตุ)หรือความขัดแย้ง ขอกรุณาแจ้งคุณมณทิกา (หลุยส์)

คำเตือน
1) กรุณาอย่าทะเลาะกับยามหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทยอห์นสันโดยเด็ดขาด มีอะไรให้ระบายได้กับคุณหลุยส์คนเดียวเท่านั้น!
2) กรุณาอย่าทำบัตรจอดรถหาย มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับราคาแพง!

5.  คณะผู้อภิบาลได้มีมติแต่งตั้งผู้อภิบาลเพิ่มหนึ่งท่านคือ อาจารย์ นันทนา บุญหลง สินเจริญ โดยจะมีการลงมติ รับรองในวันอาทิตย์ที่ 7 กพ. นี้ ขอให้สมาชิก CJ ทั้งประเภทสมบูรณ์และสมทบลงทะเบียนรับบัตรได้ในเช้าวันนั้น และลงคะแนนพร้อมส่งคืนใส่ถุงถวายทรัพย์ช่วงถวายทรัพย์ โดยจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิในวันนี้(โดยคุณนุ้ย ผู้จัดการสำนัก งานจะดำเนินการเตรียมบัตรรับรองดังกล่าว)

6.  คริสตจักร CJ มีเป้าหมาย 2010 มุ่งพัฒนา “ผู้นำ” และ “สมาชิก” ของ CJ อย่างเต็มที่ ดังนั้น ขอทุกท่านพร้อมสำหรับการพัฒนาตัวของท่านเองในปีนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการที่คริสตจักรเห็นว่าสมควรและดี!

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอความเมตตาสงสารจากสมาชิกที่มีใจพร้อมจะร่วมรับใช้กับทีมศิษยาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผม ช่วยแสดงตนบอกกับด้วยในด้านเหล่านี้ (แจ้งได้ที่ bscbkk@gmail.com)

1. ด้านช่วยงาน IT – สามารถทำ power point ประกอบคำเทศนาหรือคำสอน
2. ด้าน update ข้อมูล ขึ้น web ของคริสตจักรแบบประจำสม่ำเสมอ
3. ด้านสนับสนุน/หาข้อมูลประกอบการสอนหรือการเขียนตามที่ร้องขอในหัวข้อต่าง ๆ
4. ด้านการเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่
5. ด้านเป็นพี่เลี้ยงสมาชิกที่ประสบปัญหา/หรือต้องการคำหนุนใจ
6. ด้านการสอนพระคัมภีร์หรือบทเรียนต่า งๆ
7. ด้านการประกาศ/เป็นพยานกับญาติมิตรของสมาชิก
8. ด้านการดูแลและสอนเด็ก(เล็ก ๆ ) ในคริสตจักรหรือด้านอื่น ๆ ที่ท่านมีของประทาน

9. ด้านการถวายทรัพย์ –คณะผู้อภิบาลได้ตรวจดูข้อมูลการถวายทรัพย์แล้ว  พบว่ามีสมาชิกที่สัตย์ซื่อในการทำหน้าที่ของคริสเตียนและของสมาชิกคริสตจักรในเรื่องการถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเป็นที่น่ายกย่องชื่นชม แต่ก็พบว่าสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ทราบและไม่เข้าใจว่า การถวายทรัพย์คืนสู่พระคลังของพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิพิเศษในการมีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้าเป็นส่วนตัว จึงได้มีมติหนุนใจให้ทุกท่านถวาย 10 ลด อย่างกระตือรือร้นและด้วยความยินดี (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกรุณาอ่านพระธรรมมาลาคี) ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมากล้นทวีคูณนะครับ

ด้วยรักและผูกพันจากใจ
ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ในนามของคณะผู้อภิบาล)

.

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องจากมีการจัดระเบียบใหม่ในการจอดรถ สมาชิกทุกท่านมาเซ็นต์ชื่อรับป้ายจอดรถได้ที่หญิง และพี่อี๊ดหลังนมัสการค่ะ และอย่าทำหายนะคะ เพราะมีค่าปรับ
  • สัปดาห์หน้าไม่มีบัตร ทางยอห์นสันไม่อนุญาตให้เข้าจอดค่ะ ผู้มาเยี่ยมเยียนติดต่อรับบัตรได้ที่ยามของคริสตจักร และกรุณาคืนบัตรให้ยามที่ บ.ยอห์นสันก่อนออกไป
  • งาน Baby shower ของ อ.วรรณ ใครอยากให้ของขวัญอะไร มาลงชื่อแจ้งได้ที่ครูแอนค่ะ จะได้ไม่ให้ซ้ำกัน
  • และบ่ายนี้ไม่ไปไหน มาเรียนพระคัมภีร์เดิมกับ อ.ปิ๊กด้วยกันค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

  • สมาชิกคริสตจักรที่จะเติบโต และพร้อมจะออกมาร่วมรับใช้ด้วยกันในปี 2010 นี้  เรามีแผนงานรับใช้มากมายรออยู่
  • ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เอาชนะปัญหาอุปสรรค และคุ้มครองจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • ทุนทรัพย์ในการผลิตรายการ “คำตอบชีวิต” และ “คริสตจักรในบ้าน”
  • บ.ยอห์นสัน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่จอดรถให้เรา
  • ผู้เจ็บป่วย – คุณแม่น้องโบ / คุณแม่พี่แดง / ป้องหญิง / บอยด์ / สเตลล่าเพื่อนคริส ฯลฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.