อดีตนักศึกษา อดีตนักโทษ

IH214028

สวัสดีค่ะ  (2 กุมภาพันธ์ 2010)

พี่ก้อยเองค่ะ วันนี้พี่ขออนุญาตนำคำพยานของอดีตนักศึกษาองค์การวาระแห่งการเก็บเกี่ยวที่มีชีวิตน่าสนใจ เป็นคำพยานของอาจารย์สมหวัง  กองแก้ว อดีตผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานี ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี ขณะอยู่ในคุกท่านได้แสวงหาพระเจ้า กลับใจมาเป็นคริสเตียน หลังจากนั้นมีส่วนรับใช้ประกาศข่าวประเสริฐที่ในคุก นำนักโทษกลับใจมาเชื่อพระเจ้ากว่าหนึ่งพันคน ปัจจุบันท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร พระผู้สร้างอุดรธานี เป็นผู้หนึ่งที่เรียนสำเร็จจากองค์การ ได้รับประกาศนียบัตร Associate of Arts in Biblical Ministries จาก Harvestime International Institute จากสิ่งดีต่างๆที่ท่านทำระหว่างอยู่ในคุก ท่านได้รับการอภัยโทษ 3 ครั้ง และได้รับการปลดปล่อยให้พ้นโทษหลังจากถูกจองจำเพียง 10 ปีเท่านั้น (กันยารัตน์ จีระแพทย์)

เขียนเมื่อปี 2001 ในขณะที่ยังเป็นผู้ต้องขัง

ผมชื่อสมหวัง  กองแก้ว ปัจจุบันอายุ 56 ปี ขณะอยู่ในคุกก่อนมาเชื่อพระเจ้า ประมาณกลางปี พ.ศ. 2541 ผมป่วยเป็นโรคนิ่วในไต จึงทำเรื่องขออนุญาตผู้คุมเรือนจำกลางอุดรธานีออกมารับการผ่าตัดที่ ร.พ.เมืองอุดรธานี  ช่วงที่ผ่าตัดผมไม่ได้ส่งข่าวให้ทางญาติทราบจึงไม่มีใครมาเยี่ยม ผมพักรักษาตัวอยู่รวมกับคนไข้ทั่วไป ตกดึกของคืนวันที่ 15 กันยายน ประมาณเที่ยงคืน ผมปวดแผลผ่าตัด นอนไม่หลับ ครึ่งหลับครึ่งตื่น ผมมองไป เห็นมีคนห่มขาวคล้ายๆคนยิวเดินมาที่ข้างเตียง แล้วถามผมว่าเจ็บไหม ผมก็ตอบว่าเจ็บครับ แล้วท่านก็ถามอีกว่า เชื่อพระเจ้าหรือเปล่า ผมตอบว่าเชื่อครับ ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาย พ่อจะรักษาให้ พูดจบท่านก็เดินออกประตูไป พอตื่นขึ้นมาตอนแปดโมงเช้า มีฝรั่งคนหนึ่งเอาเงินมาให้ผม 2,000 บาท ผมแปลกใจมาก ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำไมเขาเอาเงินมาให้ผม  ผมเก็บเรื่องนี้เงียบๆไว้ในใจ ไม่ได้พูดให้ใครฟัง หลังจากนั้นไม่นานผมก็หายป่วยอย่างอัศจรรย์

จนเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543 ขณะฟังวิทยุจากสถานีหนองคาย เป็นรายการเสียงสันติซึ่งอาจารย์ บัวขาบ รองหานามพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ ทำให้นึกถึงตอนป่วยอยู่โรงพยาบาล ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักผม พระองค์รักษาผมให้หาย และทรงเรียกผม นับแต่นั้นเป็นต้นมา ผมก็เริ่มทำงานของพระเจ้า ประกาศเรื่องของพระเจ้าให้เพื่อนๆในคุกฟัง จากนั้นก็เขียนไปหา อ. บัวขาบ ขอสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ โดยแจ้งว่าผมรับเชื่อพระเจ้าแล้ว สารภาพบาป และอธิษฐานเชิญพระองค์เข้ามาประทับในใจ และตั้งใจจะไม่ทำบาปอีก ผมปฎิญาณกับพระเจ้าว่าจะขอถวายตัวรับใช้พระองค์  และเริ่มต้นประกาศพระวจนะที่ในคุก ผมนำเพื่อนผู้ต้องขังมารับเชื่อพระเจ้าแล้ว 70 คน และประกาศให้เพื่อนๆมาสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ 480 คน  การประกาศของผมนั้นอาศัยการทรงนำจากพระเจ้าล้วนๆ เพราะผมไม่มีความรู้พระคัมภีร์เลย เพราะเหตุนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์จาก อ.บัวขาบให้ช่วยสนับสนุนให้ได้เรียน ซึ่งท่านก็ได้ส่งบทเรียนพระคัมภีร์ขององค์การเสียงสันติมาให้จนเรียนจบ

แต่ผมก็อยากเรียนมากขึ้นไปอีก อาจารย์จึงแนะนำให้ผมติดต่อที่องค์การวาระแห่งการเก็บเกี่ยว และได้รับอนุมัติให้เรียนจาก อ. กันยารัตน์ จนจบหลักสูตร ความรู้ต่างๆ ที่ผมได้เรียนจากเสียงสันติและองค์การวาระแห่งการเก็บเกี่ยว ผมได้นำมาใช้ในการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างดี ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาผม รักผม และเลือกผมให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์  และขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสอง อ.บัวขาบ และ อ. กันยารัตน์ ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาพระคัมภีร์จนทำให้ผมมีความรู้พอที่จะนำไปสอนผู้อื่นได้ ขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์  เอเมน

(อ.สมหวัง กองแก้ว ศบ.คริสตจักรพระผู้สร้าง อุดรธานี)

“อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์  แต่จงมีส่วนในการยากลำบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำ แต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง และพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เรา ในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้น และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์ โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” (2ทิโมธี 1:8-10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเจ้ากระทำพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ในทุกเวลา และทุกหนแห่ง แม้ในที่ๆเราเข้าไปไม่ถึง
  • มีนักโทษในเรือนจำหลายแห่งขาดแคลนเครื่องใช้ประจำวัน เช่นสบู่ แปรงและยาสีฟัน กระดาษชำระ ฯลฯ ผู้ใดต้องการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเหล่านี้ จะนำไปส่งโดยตรงที่พี่ก้อยได้ โทร 02-952 2652
  • คริสตจักรบ้านอธิษฐาน จ.เชียงรายต้องการคำอธิษฐานเผื่อการทำพันธกิจท่ามกลางหลายเชื้อชาติ และชนเผ่าทางภาคเหนือของไทยเรา ฝากไว้ในคำอธิษฐานด้วยค่ะ
  • และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อ “องค์การวาระแห่งการเก็บเกี่ยว” ที่ทำพันธกิจสอนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่งในคุก ขอพระเจ้าอวยพระพรให้คนไทยมากมายได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้า และเติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านองค์การนี้ค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.