ก.พ. 102010
 

เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

ความทุกข์ยากลำบาก

24 มกราคม 2010

Krisda_0130


ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 8:20 pm

  One Response to “เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย – ความทุกข์ยากลำบาก”

  1. Amen! พระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก ฉนั้นจงชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเถิด สิ่งนั้นก็เพิ่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นในพระคริสต์ และได้รู้จักพระสิริของพระองค์มากยิ่งขึ้น

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)