ก.พ. 102010
 

เทศนาโดย ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

ความทุกข์ยากลำบาก

24 มกราคม 2010

Krisda_0130


ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 8:20 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.