ชีวิตรักแบบ A+

คาลิล ยิบราน (Kahlil, Gibran -1883-1931)  นักปรัชญา กวีและจิตรกรชื่อดังชาวเลบานอนได้ให้ข้อคิดที่ยอดเยี่ยมไว้ว่า…

“ความรักเป็นดอกไม้ประเภทเดียวที่เติบโตและเบ่งบานไม่ต้องพึ่งพาฤดูกาล”

(Love is the only flower that grows and blossoms without the aid of the seasons.)

ช่วงนี้ผมต้องให้คำปรึกษาทั้งก่อนแต่งงาน และหลังแต่งงานของหลายคู่หนุ่มสาว รวมทั้งต้องไปให้โอวาทในงานมงคลสมรสของหลายคู่บ่าวสาว  อารมณ์ก็เลยค้างอยู่ในเรื่องนี้ ผมก็เลยอยากแบ่งปันถึง 9 เคล็ดลับที่หากคู่สมรสคู่ใดปฏิบัติต่อกันก็จะทำให้เกิดความสุข ความยินดีในชีวิตครอบครัวอย่างต่อเนื่องยาวนาน  โดยขออนุญาตใช้คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A 9 คำ มาอธิบาย

1. A-Accept (การยอมรับซึ่งกัน) หากคู่สมรสยอมรับในตัวของกันและกัน รวมทั้งนิสัยใจคอ และรสนิยมของเขาหรือเธอได้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันก็ควรจะยอมรับสิ่งเหล่านั้นหลังแต่งงานด้วย นอกจากว่าจะพูดได้คุยกันให้ชัดเจนก่อนแต่ง และได้ร่วมกันกำหนดกรอบเวลาที่จะช่วยเหลือกันให้ปรับเปลี่ยนอุปนิสัยเหล่านั้นจนอยู่ในระดับที่รับได้แล้วจึงค่อยแต่งงานกัน

2. A-Adapt (การปรับตัวเข้าหากัน) หากคู่สมรสคู่ใดยอมรับกันและกันและแต่งงานกัน ทั้งคู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไปนี้

ก.  ไม่ขอปรับเปลี่ยนอะไรเลย –เป็นอย่างไรก่อนแต่งก็ให้เป็นอย่างนั้นหลังแต่ง
ข.  ขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อย แล้วจึงแต่ง
ค.  ขอปรับเปลี่ยนมากพอสมควรก่อนจะยอมแต่ง

คู่สมรสที่ใช้เวลาเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันอย่างจริงจังมาก่อนหน้านี้แล้ว อาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยหรืออาจขอปรับเปลี่ยนเพียงนิดหน่อย  และการรู้จักปรับตัวเข้าหากันจะก่อให้เกิดการประสานกลมเกลียว (Accord) และการกลมกลืนระหว่างกันขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสอง

3. A-Apologize (การรู้จักขออภัยจากกัน) หากคู่สมรสยอมรับซึ่งกันเท่าที่ยอมรับกันได้ และพยายามปรับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยังมีเรื่องที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำสิ่งที่ก่อเกิดความเสียใจขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งสองก็ควรจะรู้จักให้อภัยอีกคนหนึ่งโดยเร็วที่สุด ควบคู่ไปกับการรู้จักไวในการขออภัยและยอมรับการอภัยเช่นกัน

4. A-Avoid (การรู้จักละเลิกหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เสียใจ) หากคู่สมรสยอมรับซึ่งกันและกัน พยายามปรับตัวเข้าหากันและรู้จักขอโทษขออภัยในยามผิดพลาดและเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งผิดพลาดนั้นซ้ำซากหรือตั้งใจละเลิกสิ่งที่อาจก่อเกิดความเสียใจในจิตใจของคู่สมรส… ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะพัฒนาขึ้นในทางดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนำไปสู่การเป็นครอบครัวที่ปลอดทุกข์ในที่สุด!

5. A-Assist (การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) หากคู่สมรสยอมรับในกันและกัน และปรับตัวเข้าหากันและรู้จักขอโทษกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ก่อเกิดความเจ็บปวดใด ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก ตามด้วยการแสดงน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันอย่างเต็มใจ ทั้งในยามร้องขอและแม้แต่ในยามที่ยังไม่ทันร้องขอ  ก็จะช่วยทำให้ครอบครัวนี้กลายเป็นครอบครัวที่ก่อสุข และเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าอภิรมย์น่าอยู่ขึ้นมาในทันที!

6. A-Appreciate ( การแสดงความชื่นชมต่อกัน) หากคู่สมรสยอมรับ ปรับตัว รู้จักขอโทษ หลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำสอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามด้วยการหมั่นแสดงความซาบซึ้งหรือความชื่นชมต่อกันอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างจริงใจ ไม่ FAKE   กลิ่นหอมแห่งความรักก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วเรือนรักของทั้งสอง ก่อเกิดเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารื่นรมย์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

7. A-Afford (การจัดเตรียมเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน) หากคู่สมรสยอมรับ ปรับตัว  ไวในการขออภัย ไม่ทำสิ่งที่สร้างความเสียใจ แต่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และแสดงออกถึงความชื่นชมต่อกันอย่างต่อเนื่อง และรับผิดชอบดูแลทะนุถนอมในการเลี้ยงดูกันอย่างเอาใจใส่และเป็นรูปธรรม โดยยินดีจ่ายราคาแห่งความรักห่วงใยนี้อย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถจัดหาปัจจัยมาให้แก่กันด้วยใจกว้างขวาง …ครอบครัวใดกระทำดังเช่นที่กล่าวนี้ ก็จะกลายเป็นดุจสวนสวรรค์แห่งความเปรมปรีดิ์บนพื้นพิภพนี้!

8. A-Attract (การเสริมเพิ่มความเสน่หาต่อกัน) หากคู่สมรสยอมรับ ปรับตัว ไม่รีรอที่จะขออภัยและไม่สร้างปัญหาใดเพิ่ม แต่มีความเอื้ออารี และแสดงความชื่นชมชื่นชอบ โดยไม่ตระหนี่ปัจจัยหรือทุนทรัพย์ในการยืนยันออกมาต่อคู่สมรสอย่างเหมาะสมตามวาระโอกาสต่าง ๆ และพร้อมแต่งเติมตัวเองทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่ดึงดูดตาใจของคู่สมรส ครอบครัวเช่นนี้ก็จะกลายเป็นเขตปลอดการหย่าร้างในฉับพลัน!

9. A-Award (การให้รางวัลชีวิตแก่กันและกัน) หากคู่สมรสยอมรับพร้อมปรับนิสัยใจคอ ไม่รีรอยอมรับผิด ขออภัย ไม่ก่อเหตุใดให้เจ็บปวด แต่สนับสนุนเสริมส่ง หมั่นกล่าวคำไพเราะเสนาะหู และรู้จักใช้ทรัพย์สินในทางสร้างสุข อีกทั้งยังรู้จักทำตัวให้มีเสน่ห์ ก่อเกิดความเสน่หาไม่รู้สิ้นสุด

ปิดท้ายด้วยการรู้จักให้รางวัลแก่อีกฝ่ายหนึ่งในยามที่เขาหรือเธอกำลังกระทำดีหรือปรับปรุงพัฒนาตัวเอง เพื่อความสัมพันธ์รักในครอบครัว ไม่ว่าจะออกมาในรูปของคำชมเชย สิ่งของ ทรัพย์สินหรือการปฏิบัติล้วนเป็นสิ่งพิเศษดังที่ใจของอีกฝ่ายปรารถนา

หากคู่สมรสใดกระทำดังที่ได้พรรณนามาจนครบ “9 A” ดังเช่นที่กล่าวมา ครอบครัวนั้นก็จะกลายเป็น “ครอบครัว A+ ที่มีความสุขชนิดที่แม้แต่ฑูตสวรรค์บนฟ้าก็ยังอิจฉา!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสอนดีๆเกี่ยวกับความรักของ อ.ธงชัย เหมาะสำหรับนำไปใช้กับชีวิตคู่ค่ะ  อธิษฐานเผื่อท่านด้วย เพราะคำปรึกษาของท่านช่วยให้หลายครอบครัวประคองชีวิตผ่านวิกฤติไปได้
  • อาทิตย์นี้เช่นเคย ห้ามพลาด มาฟังคำเทศนาดีๆจาก อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ บางครอบครัวอาจเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัด ขอพระเจ้าคุ้มครองนะคะ อย่าลืมคิดถึงกันในคำอธิษฐาน
  • บ่ายวันเสาร์นักเรียน Sing & Join กลับมาเรียนได้แล้วค่ะ เดี๋ยวลืมหมด แล้วพบกันนะคะ รับรองว่าอาหารอร่อย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.