มี.ค. 012010
 

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ง

ทั้งปวงเหล่านี้ให้ “เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่

ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว (มัทธิว 6:33-34)

สวัสดีครับ  (2 มีนาคม 2010)

ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ฟังอาจารย์ประยูร เล่าเรื่องที่ท่านทะเลาะกับหมอดูเพื่อไม่ต้องการให้คนแถวบ้านเข้าไปดูหมอ ผมได้ ฟังเรื่องนี้แล้วก็นึกขำในใจถึงเหตุการณ์นี้ แต่แล้วพอกลับมาคิด ก็รู้สึกว่าหมอดูกับสังคมไทยนั้นเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้

คนไทยหลายคนใช้หมอดูเป็นที่พึ่งทางใจ  แม้กระทั่งคนที่เรียกตนเองว่าคริสเตียนบางคนก็อดไม่ได้ที่จะไปดูหมอ และเชื่อตาม สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนแท้ เราเลือกที่จะเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์รังเกียจพวกหมอดู คนทรงเจ้า เข้าผี ที่เป็นเครื่อง มือของซาตานเจ้าพ่อแห่งการมุสา

อย่าลืมว่าพระเจ้าของเรารู้จักเราดีที่สุด พระองค์เห็นอนาคตเราตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไป เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเรา กำหนดให้เรามีชีวิตบนโลกนี้ และมีบั้นปลายได้ไปอยู่กับพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นความจริงนิรันดร์ คำมั่นสัญญาของพระองค์ ไม่เคยเปลี่ยน แปลง

เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้ว อนาคตของเราก็ถูกจัดเตรียมไว้รอพร้อมแล้ว คือการได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์และพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันในอาณาจักรนิรันดร์  ดังนั้นคุณเลือกที่จะเชื่อใครดี หมอดู หรือพระเยซู?

(CJ คริส – คริสโตเฟอร์ จงสถิตย์วัฒนา)

พระเยซูตรัสว่า “…..เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์” (ยอห์น 14:6-7)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าไม่ใกล้ชิดพระเจ้า ไม่ยึดติดกับพระวจนะคำ และอยู่ห่างไกลจากพี่น้องคริสเตียน ถูกหลอกแน่นอน
  • ขออธิษฐานเผื่อคริสตจักร และสมาชิกของเราที่จะเอาจริงเอาจังกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อจะไม่ถูกลวงให้หลงไป และจะต่อสู้ได้ในวันแห่งความชั่วร้าย
  • ข่าวดี ตอนนี้เรามีทีมอธิษฐานบุรุษ สตรี อนุชน และน้องใหม่ล่าสุด “ทีมแม่บ้าน” อยากเข้าร่วมทีมไหนติดต่อมาได้เลยค่ะ แต่ขอคนที่จริงจัง จริงใจ และยอมเสียสละนะคะ
  • ฝากอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในประเทศไทย ภัยพิบัติในที่ต่างๆทั่วโลก – ยุคสุดท้ายใกล้แล้ว ต้องรีบทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันค่ะ
 Posted by at 11:00 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)