มี.ค. 042010
 

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

(สดุดี 46:10)

ผมได้อ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเครื่องบินรบที่ติดอาวุธและยิงออกไป แต่ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องบินบินเร็วเสียจนโดนกระสุนที่ตัวเองยิงออกไปจนเครื่องตก ในอีกความหมาย ผมคิดว่ามีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น คือยิงตัวเองจนตกลงมาตาย

พวกเขาไม่ใช้เวลาให้ช้าลง นิ่งๆบ้างเพื่อจะได้รู้ว่า พระเจ้าคือพระเจ้า พวกเขาหยุดนิ่งๆใช้เวลาสงบๆภายในกับพระเจ้าไม่เป็น พระองค์ตรัสไว้ในอิสยาห์ 30:15 ว่า  “….กำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบ และความไว้วางใจ”

เราใช้เวลาสงบกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? ถ้าคุณไม่เคยมีเวลาเช่นนี้เลย คุณก็ยุ่งเกินไปแล้ว คุณกำลังเสียโอกาสชีวิต แล้ววันหนึ่งคุณจะเสียดายคิดถึงมัน

ผมมีคำถามครับ – คุณใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่า? ถ้าไม่ ขอให้คำถามนี้เป็นนาฬิกาปลุกคุณให้ตื่นขึ้นได้แล้ว

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เวลาว้าวุ่นใจแล้วเจอข้อพระคำที่ว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” ได้ผลค่ะ หายว้าวุ่นไปได้
  • พระเจ้ารู้จักอารมณ์ของเราดี พระองค์จึงมีพระคำที่คอยตักเตือนอยู่เสมอเมื่ออารมณ์ของเราแปรปรวน
  • ขออธิษฐานเผื่อคนไทย โดยเฉพาะคริสเตียนไทยที่จะมีอารมณ์หนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามกระแส และสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ตามมาตรฐานของพระเจ้า
  • และขอให้คริสเตียนทุกท่านใช้เวลานิ่งๆสงบอยู่กับพระเจ้า ใคร่ครวญพระวจนะคำ อธิษฐานมอบฝากเรื่องราวต่างๆไว้กับพระองค์ อย่าให้เราเป็นคริสเตียนแต่ในนามเท่านั้น เพราะเมื่อลมพายุพัดมาเราจะล้มลงและหลุดไปจากทางของพระเจ้า
  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วย เราทูลขอวันต่อวันจริงๆให้พระเจ้าปกป้องคนไทยให้พ้นจากวันอันชั่วร้าย พ้นจากภัยพิบัติ และภัยอันตรายต่างๆ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 10:50 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)