มี.ค. 072010
 

คุณคงเคยได้ยินหรือได้ดูภาพยนต์เรื่อง “สตาร์ วอร์ส” หนังเรื่องนี้แฝงเป็นนัยว่ามีผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านหนึ่ง แต่พวกเขาเรียกท่านนั้นว่า “อำนาจแห่งพลัง” ซึ่งแลดูห่างไกล ไม่มีตัวตน แต่ในพระคัมภีร์ พระเจ้าไม่ได้เป็นอำนาจแห่งพลัง พระองค์ทรงเป็นพระบุคคล ทรงดำรงอยู่ ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาอันล้ำเลิศ ทรงมีอารมณ์ และทรงมีพระประสงค์

ในโลกนี้มีมุมมองต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ขัดกับความจริงเรื่องพระเจ้า มุมมองหนึ่งเรียกว่า

ลัทธิไม่มีพระเจ้า – พวกเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า

ลัทธิเชื่อโชคชะตา – ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นและเป็นไปตามที่โชคชะตากำหนด ไม่มีใครทำอะไรได้

หรืออีกมุมมองคือ

ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ – พวกเขาเชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิกราบไหว้ไปหมด

คุณไม่สามารถยึดถือตามมุมมองเหล่านี้พร้อมไปกับเชื่อว่าพระคัมภีร์คือความจริง พระธรรมอพยพ 34:14 กล่าวว่า

เจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเจ้าผู้ทรงพระนามว่าหวงแหน เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เคยเจอแบบหนึ่งแบบใด หรือเคยเจอทั้งสามแบบคะ? สังเกตุดู แต่ละคนมีเหตุผลที่ฟังดูดีมาปกป้องสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ตั้งใจฟังให้ดีจะเห็นว่ามันขัดๆค้านๆจนคนพูดเองก็งง
  • ที่จริงแล้ว “เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า เชื่อยากยิ่งกว่าความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีพระเจ้า”
 Posted by at 10:11 pm

  2 Responses to “มุมมองคริสเตียน 1”

  1. ขอบคุณพรเจ้าค่ะ ที่หญิงได้ผ่านช่วงชีวิตที่หมกหมุ่นอยู่กับอำนาจแห่งความมืด
    ซึ่งพอหันกลับไปมองสิ่งที่เราได้ร่วมกระทำนั้น น่ากลัวยิ่งนัก
    เมื่อได้รู้จักกับพระเจ้านั้นมีแต่ความสว่าง พระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งจริง ๆ ค่ะ
    หญิง-Confirm

  2. มีองค์เดียวก็เพียงพอแล้ว

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)