มี.ค. 092010
 

หนังสือปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า :  ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน

ปฐมกาล 1:1 ลบล้างมุมมองอื่นๆของโลกทุกมุมมอง ยกเว้นมุมมองของพระคัมภีร์

มีมุมมองของโลกมุมหนึ่งที่เรียกตนเองว่า ลัทธินับถือผีสาง และวิญญาณ – พวกเขาเชื่อว่า จักรวาลและพระเจ้านั้นเหมือนกัน เป็นลัทธิแยกมาจากลัทธิฮินดู ลัทธิฮินดูเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างคือพระเจ้า – คุณเป็นพระเจ้า ฉันก็เป็นพระเจ้า พวกสัตว์ต่างๆก็เป็นพระเจ้า

และนี่คือต้นแบบและพื้นฐานที่มาของปรัชญาของคนยุคใหม่ที่เรียกตนเองว่า “นิวเอจ” (New age) – ทุกคนเป็นพระเจ้า หรือจะกลายเป็นพระเจ้า ทุกอย่างจะถูกรวมเอาไว้ในการจุติ การกลับมาเกิดใหม่

ถ้าคุณเชื่อในลัทธินี้ จิตใจคุณจะไม่มีวันสูงขึ้น มีแต่จะต่ำลง

เพราะถ้าทุกสิ่งคือพระเจ้า ความสกปรกก็เป็นพระเจ้า และพระเจ้าก็เป็นความสกปรก คุณเป็นพระเจ้า และคุณสกปรก

– คิดดูดีๆนะครับ นับเป็นความเชื่อที่เชื่อได้ยาก ยากมากว่าเชื่อในปฐมกาล 1:1 แน่ๆ

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทำให้เราแยกแยะเรื่องจริงไม่จริงได้ เพื่อจะไม่หลุดไปตามกระแสของโลก
  • ขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องคริสเตียนให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง หนักแน่น ไม่โอนเอน หวั่นไหวไปโดยง่าย
  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วย ที่ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง
  • เนื่องจากตอนนี้มีผู้มาเยี่ยมที่คริสตจักร CJ ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ขอความกรุณามาทางรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ได้เลยค่ะ ลงที่ 4 แยกอโศก แล้วเรียกรถเข้าซอย 16 มา หรือจะนั่งมอเตอร์ไซด์จากปากซอยเข้ามาก็ได้ค่ะ บอกมา “ร้านชมสวน” ทุกคนรู้จักดี – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ
 Posted by at 9:52 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)