มี.ค. 112010
 

เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเรา (ยอห์น 12:32)

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เริ่มหวาดกลัวกับสิ่งที่ตนเองรู้ สมองและมือของพวกเขาวิ่งแซงหน้าไปไกลเกินกว่าหัวใจจะตามทัน และเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่ไม่มีคำตอบให้เรา การแพร่กระจายของโรคเอดส์ ดินแดนในตะวันออกกลาง และที่อื่นๆที่เป็นเหมือนชนวนพร้อมจะติดไฟได้ทุกนาที แผ่นดินไหว ความอดอยากที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆในโลก อากาศและลมพายุที่แปรปรวนเกินคาดเดา ฯลฯ อีกมากมาย

แต่เราไม่จำเป็นต้องกำมือแน่นด้วยความกลัวและพูดว่า “โลกเราจะเป็นอย่างไรต่อไปหนอ?” เราจะเงยหน้าขึ้นและพูดว่า “โลกกำลังมุ่งหน้าไปหาผู้ใด?” กำลังมุ่งไปหาพระเยซูคริสต์ครับ – สรรเสริญพระเจ้า

ไปที่คริสตจักรของคุณวันนี้ ถามว่ามีตรงไหนที่คุณสามารถอาสาออกไปรับใช้ในชุมชนได้? บางทีการออกไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยในแผนกอนาถาของโรงพยาบาลรัฐ ไปช่วยดูแลเด็กกำพร้า ไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆในสลัม หรือไปในที่ๆขาดแคลนความช่วยเหลือ – อาสาออกไปรับใช้เลยครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ในสถานการณ์วุ่นวายยุ่งเหยิงรอบตัว เราขอบพระคุณที่มีพระเจ้าให้เข้าพึ่งพิง ดังนั้นอะไรที่เกินกำลัง เกินความสามารถ และการควบคุมขอมอบฝากพระองค์ไว้ในคำอธิษฐาน
  • อยากให้พี่น้องช่วยกันวิงวอนขอความสงบสุขคืนกลับประเทศไทยโดยเร็ว
  • วันเสาร์งดชั้นเรียน Sing & Join นะคะ และงดซ้อมเพลงทีมนมัสการด้วย
  • อธิษฐานเผื่อ อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ และพี่น้องทุกท่านที่จะเดินทางไปที่คริสตจักรได้ รวมถึงคริสตจักรอื่นๆด้วยค่ะ – ฝากกันและกันไว้ในคำอธิษฐานนะคะ
 Posted by at 10:36 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.