มี.ค. 122010
 

ผมชอบข้อคิดตอนหนึ่งที่ว่า…

“พระเจ้ามักขุดบ่อแห่งความยินดีด้วยจอบแห่งความทุกข์โศก”

(God often digs wells of joy with the spade of sorrow.)

ใคร ๆ ก็ต้องการ “บ่อแห่งความยินดี!”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือแห้งแล้งความยินดี ดุจเดียวกับที่ชาวบ้านในชนบทต้องการ “บ่อน้ำ (แห่งความยินดี)” ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ!

อันคนเรานั้นจะขาดอะไรก็ขาดได้ แต่ขาดน้ำนี่สิ…นับว่าสาหัสจริง ๆ !

เพราะน้ำเป็นบ่อเกิดของปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด!

น้ำ…ใช้ดื่ม

น้ำ…ใช้ล้างชำระ

น้ำ…ใช้ผสมอาหาร

น้ำ…ใช้สัญจร

น้ำ…ใช้เลี้ยงชีวิต เลี้ยงสัตว์

น้ำ…ใช้ปลูกพืช/ปลูกผัก /ปลูกต้นไม้

น้ำ…ใช้คลายร้อน และผ่อนคลาย

ฯลฯ

เมื่อขาดน้ำก็เลยเหมือนขาดใจ!

เช่นเดียวกับ “ความสุข” หรือ “ความยินดี” (Joy)

หากชีวิตที่ดำรงอยู่ไม่มี “Joy” อยู่ในชีวิตเลย   เราจะอยู่ไปทำไม?

แต่ความยินดี(ความสุข) ก็เหมือนน้ำ (บ่อ) ที่ต้องลงแรงขุดจึงจะพบได้!

บางทีอาจต้องขุดลงไปลึก และต้องใช้เวลาขุดนาน ต้องใช้พลังงานที่มากและใช้งบประมาณที่สูง แต่เพื่อจะได้ “น้ำ”

หรือ “ความยินดี” จาก “บ่อ” บางทีเราอาจต้องเสี่ยง หรือ ต้องเสียสละและทุ่มเทอย่างมากเพื่อจะได้มา!

ครั้งหนึ่งในขณะที่ระหกระเหินอยู่นอกเมือง  กษัตริย์ดาวิดทรงคิดถึงน้ำในบ่อที่เยรูซาเล็ม ที่พวกฟิลิสเตียยึดอยู่

จึงรำพึงรำพันขึ้นมาด้วยความอาลัยว่า อยากดื่มน้ำในบ่อนั้น (เพราะให้ความยินดีแก่พระทัยของพระองค์)

“ใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อน้ำที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้?”

เมื่อทแกล้วทหาร 3 คนได้ยินก็เสี่ยงตายแหกค่ายคนฟิลิสเตียเข้าไปตักน้ำนั้นมาถวายดาวิด แต่กษัตริย์ดาวิดกลับดื่มไม่ลง จึงหาทรงดื่มไม่ เพราะว่านั่นเป็นน้ำที่ราคาแพงมาก เพราะเอาชีวิตของหลายคนเข้าไปเสี่ยงจนเกือบเกิดเป็นโศกนาฎกรรมขึ้นมาเพราะความอยากของพระองค์โดยแท้!

พระองค์จึงนำมาถวายพระเจ้าแทนและตรัสว่า …

“ข้าแต่พระเจ้า ซึ่งข้าพระองค์จะกระทำเช่นนี้ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ ควรที่ข้าพระองค์จะดื่มโลหิตของผู้ที่ตักมาด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาหรือ?”(2ซามูเอล 23:13-17)

น้ำแห่งความยินดีของดาวิดในเรื่องนี้จึงได้มาด้วยจอบแห่งความเสี่ยงภัยและความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง!

แต่แม้ว่าดาวิดจะไม่ได้ดื่มน้ำที่ 3 ทหารแกล้วกล้านำมา แต่ “น้ำใจ” ของพวกเขาทั้ง 3 ได้ตราตรึงเป็นความยินดีอยู่ในพระทัยของพระองค์ตลอดกาล!

ในอดีตเพื่อจะได้บ่อน้ำแห่งความยินดี อับราฮัมก็เคยลงทุนขุดบ่อด้วยความยากลำบาก ซึ่งต่อมาได้ถูกยึดไป(ปฐก.21) จนเวลาผ่านไประยะหนึ่งอิสอัคจึงได้มาขุดบ่อซึ่งอับราฮัมเคยขุดไว้นั้นอีกครั้ง เพื่อนำน้ำแห่งความยินดีมาใช้ดื่ม(ปฐก.26)

บางทีในชีวิตของเราเองก็อาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือการทนทุกข์ยากลำบากในบางครั้ง เมื่อถูกขุดด้วยจอบแห่งความทุกข์โศก เพื่อจะก่อเกิดเป็นบ่อแห่งความยินดีขึ้นในชีวิตของเรา!

วันนี้ ขอให้บ่อที่ขุดไว้แล้วของเราไม่เพียงแต่จะเป็นพรแก่ตัวของเราเองเท่านั้น แต่ขอให้เป็นบ่อแห่งพระพรและบ่อแห่งความยินดีต่อคนอื่นอีกมากหลายด้วย

ดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ในสถานการณ์วุ่นวายยุ่งเหยิงรอบ ตัว เราขอบพระคุณที่มีพระเจ้าให้เข้าพึ่งพิง ดังนั้นอะไรที่เกินกำลัง เกินความสามารถ และการควบคุมขอมอบฝากพระองค์ไว้ในคำอธิษฐาน
  • อยากให้พี่น้องช่วยกันวิงวอนขอ ความสงบสุขคืนกลับประเทศไทยโดยเร็ว
  • วันเสาร์งดชั้นเรียน Sing & Join นะคะ และงดซ้อมเพลงทีมนมัสการด้วย
  • อธิษฐานเผื่อ อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ และพี่น้องทุกท่านที่จะเดินทางไปที่คริสตจักรได้ รวมถึงคริสตจักรอื่นๆด้วยค่ะ – ฝากกันและกันไว้ในคำอธิษฐานนะคะ
 Posted by at 10:34 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)