มี.ค. 132010
 

14 มีนาคม 2010

สวัสดีครับทุกท่าน

งานฉลองครบรอบ 7 ปีของ CJ ในวันที่ 4 เมษายน ศกนี้ ก็ใกล้จะมาถึงแล้ว นับเป็นเหตุการณ์ 3 in 1ที่สมควรจดจำยิ่งนัก เพราะ

 1. เป็นวันที่ฉลองคริสตจักรครบรอบ 7 ปี ของ CJ
 2. เป็นวันสำคัญยิ่งทางคริสตศาสนาในปีนี้พอดี คือเป็นวันอีสเตอร์
 3. เป็นวันที่เราจะประกอบพิธีบัพติศมาให้กับผู้เชื่อใหม่ใน CJ (รุ่นที่ 1 ของปี 2010)

และยังเป็นวันนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันอาทิตย์ด้วย!

จากนี้ไปขอทุกท่านได้ชื่นชมกับบทเพลงใหม่ฝีมือของคุณแป้งและคุณฟั่นที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ!

…ผมจึงขอทุกท่านมาร่วมนมัสการและอยู่ร่วมรายการจนเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกรายการในวันนั้น

ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันอังคารที่แล้วเราไปเปิดกลุ่มเซลที่บริษัทแมงป่อง (ที่ลาดพร้าว) เป็นครั้งแรก มีพนักงานและผู้มาร่วมราว 50 คน ทุกคนให้ความสนใจฟังเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณคุณยาใจที่เปิดบริษัทและคุณโบคุณแป้งที่ช่วยนำรายการเป็นพิเศษ

ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพฤหัสที่ผ่านมาที่แม้บรรยากาศจะอึมครึม คนกลัวม็อบกันมาก แต่ก็มีผู้กล้ามาศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างคึกคักใกล้เคียงปกติมาก และทุกคนต่างได้รับพระพรโดยถ้วนหน้า! นอกจากนี้ยังขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มและชั้นเรียนต่าง ๆ ในคริสตจักรที่สมาชิกได้พบปะและสามัคคีร่วมกันในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา!

ผมขอบคุณพระเจ้าที่คุณกุ้งและคุณป้อม กล้าประกาศตัวรับเชื่อพระเยซูคริสต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้แสวงหาพระคริสต์ทุกคน ให้ทำตามและนี่เป็นคำพยานที่ดีถึงประโยชน์จากลุ่มแคร์ที่มีญาติมิตรที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชื่อพอที่จะวางใจและติดตามพระองค์!

ปีนี้ ส.ค.บ. (สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรต้นสังกัดของ CJ จัดฉลอง 60 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน หนุนใจให้ทุกคริสตจักรและสถาบันทำดีต่อชุมชน สังคม และโลกนี้

บัดนี้ได้รวบรวมเงินจากคริสตจักรต่าง ๆ ในสังกัด ส่งไปช่วยพี่น้อง เฮติ ผ่าน

สภากาชาดไทย 100,000 บาท / Unicef100,000 บาท  และจะส่งผ่านกระทรวงต่างประเทศอีก100,000 บาท

CJ ของเราจึงควรมีโอกาสทำดีหรือร่วมทำดีกับ ส.ค.บ.ด้วย ดังนั้น หากพี่น้องมีข้อเสนออะไรที่เราพอจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำดีต่อสังคมตามโครงการ “1คริสตจักร 1 ความดี” ของ สคบ. กรุณาเสนอได้ที่ผมนะครับ (bscbkk@gmail.com)

อนึ่ง เราจะมีการฉลองใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งแรกร่วมกับพี่น้องแบ๊บติสต์ในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่พัทยา ในช่วง 3-6 พ.ค. 2010 ณ ค่ายแบ๊บติสต์ พัทยา และครั้งที่สำคัญที่สุดคือ ร่วมกับพี่น้องทุกคณะนิกายและภาครัฐในวันที่ 28 สิงหาคม 2010 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (B.C.C) นี้  ขอทุกท่านอธิษฐานเผื่อ สนับสนุนและไปร่วมด้วย หากทำได้!

ช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเราดูไม่ปกติ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อมาก ๆ นะครับ! และขอวางตัวตามปกติ ดำเนินชีวิตตามที่เป็นด้วยความวางใจในพระเจ้า เพียงแต่อย่าให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความไม่สงบสุขก็พอแล้วครับ!   วันนี้ ขอขอบคุณ อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ที่ได้กรุณาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้อง

ขอพระเจ้าอวยพรท่านและพวกเราทุกคน

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ( ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรามีผู้มาเยี่ยม ค.จ. มากในแต่ละสัปดาห์ ที่จอดรถจึงไม่พอ ถ้าท่านจะชวนเพื่อนมา แนะนำให้มาทาง BTS / MRT หรือรถแท๊กซี่จะดีกว่าค่ะ
 • สนใจเข้าร่วมกลุ่มรับคำแนะนำการดำเนินชีวิตคริสเตียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ นำโดยพี่แดง อยู่บริเวณที่จอดรถชั้นล่างค่ะ
 • ขอบคุณคุณพ่อของบูมที่อนุญาตให้ทีม CJ Junior ไปใช้สถานที่เพื่อซ้อมเพลงนมัสการค่ะ
 • ขอบคุณคุณบอยด์ที่ให้เราเข้าไปใช้ห้องอัดเสียงที่ บ.เลิฟอิส สำหรับอัดเพลงครบรอบเจ็ดปี
 • หมอตั้ม+หมออ๊อบฝากขอบคุณพี่น้อง CJ ทุกท่านที่ช่วยให้งานแต่งเป็นงานที่พระเจ้าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากค่ะ

อธิษฐานเผื่อ

 • สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย / ภัยแล้ง / ไฟป่า / พายุฤดูร้อน ฯลฯ
 • ทีมอภิบาล / ทีมนมัสการ / คริสตจักรเด็ก / ทีมอนุชน / ทีมปฏิคม ทีมนับเงิน และทีมอธิษฐาน
 • ชั้นเรียนรวีเช้าวันอาทิตย์ / ชั้นเรียนพระคัมภีร์เดิมวันพฤหัสฯ / กลุ่มเซลทุกกลุ่ม / Sing & Join
 • การเตรียมงานฉลองคริสตจักรครบรอบเจ็ดปี / ผู้เชื่อใหม่ที่จะเข้าพิธีบัพติศมา
 • สถานการณ์ภัยพิบัติทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจ ภัยก่อการร้าย และโรคระบาด

 Posted by at 10:04 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)