มี.ค. 142010
 

ทัศนคติของคุณเมื่อต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับมาร

อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี  (โรม 127:21)  

มีข้อผิดพลาดสองประการที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับมาร ประการแรกพวกเขาเข้าไปหมกมุ่นกับเรื่องของมาร – – ค้นคว้า ศึกษา สงสัยและพูดถึงอยู่บ่อยๆ พวกเขาไปมุ่งความสนใจไปที่มารมากกว่าไปที่องค์พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่าให้เราต่อสู้กับมาร – ไม่ได้บอกให้เราไปไล่ล่ามัน 

ในขณะเดียวกันก็มีคนบางจำพวกเห็นเป็นเรื่องสนุก ตั้งชื่อแปลกๆให้มาร และคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ความจริงคือเรามีปฏิปักษ์ที่มีอำนาจมาก เปโตรพูดถึงพวกมารว่า มันว่าเป็น “ดุจสิงห์คำราม” คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่รู้ดีว่ามารคือศัตรูตัวฉกาจ มันมีอิทธิฤทธิ์ พวกเขาจึงพึ่งพิงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ เพื่อจะเอาชนะศัตรูพวกนี้ได้ 

มีสิงห์คำรามอยู่รอบๆตัวคุณหรือไม่? ชักดาบแห่งพระวิญญาณขึ้นมา – พระวจนะคำของพระเจ้า และฝ่าฟันเอาตัวเองให้รอดออกมาจากกรงเล็บอันน่าสะพรึงกลัวของมัน

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเจ้าคงทราบดีว่าวันๆเราต้องเจออะไรบ้าง พระองค์จึงบอกให้เราต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีไปเอง
  • อธิษฐานขอให้ประเทศไทยคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว เพราะความเสียหายตกอยู่กับคนไทยทุกคน
  • อธิษฐานเผื่อตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบให้กับคนไทย
  • เหตุการณ์แต่ละวันจะเป็นอย่างไร เราไม่รู้ แต่เรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ทรงควบคุมและครอบครองอยู่ 
  • พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ๆมีการชุมนุมนะคะ ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาค่ะ
 Posted by at 10:20 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)