มี.ค. 212010
 

21 มีนาคม 2010

CJ ที่รัก และญาติมิตรทุกท่าน  

      ขอกล่าวคำว่า “สวัสดี” จากใจมายังทุกท่าน

      เรามุ่งหวังที่จะให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งความสุขอย่างแท้จริง!

      แต่ “ความสุข” ดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นเองได้ เราจึงต้องช่วยกันนำความสุขเข้ามา!

      เราหวังในทำนองเดียวกันว่า คริสตจักรแห่งนี้จะเป็น “เขตปลอดทุกข์”

     จึงหวังว่า ทุกท่านจะไม่นำ “ความทุกข์” (ที่ไม่จำเป็น  ไม่สมควร หรือไม่น่าจะมี)เข้ามาในคริสตจักรแห่งนี้

     เราหวังว่า คริสตจักรแห่งนี้จะเป็น “ที่พักจิตและวิญญาณ” ของทุกดวงใจที่แสวงหาความรอดและความสุขแท้จากพระเจ้า!

      จึงหวังให้สมาชิกทุกคนพาญาติมิตรให้มารู้จักกับพระองค์!

      …เราหวังว่า ในวาระครบรอบปีที่ 7 ของคริสตจักร CJ นี้ ทุกคนจะโตพอและแยกแยะได้ว่า อะไรคือพฤติกรรมอย่างเด็กฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยและคนในคริสตจักรต้องเจ็บปวด … และหลีกเลี่ยงในการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นต่อกัน!

       เราก็หวังอีกเช่นกันว่า ทุกคนจะโตพอมีวิจารณญาณรู้จักเลือกพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความมีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณ อันจะกระทำให้พระทัยขององค์พระเจ้าพระบิดาทรงเปี่ยมสุข และทำให้ใจของทุกคนในคริสตจักรเปี่ยมด้วยความยินดี และการหนุนน้ำใจที่มีต่อกัน  เข้าทำนอง

        “มีสุขร่วมรับ มีทุกข์ร่วมแบก!”   

        “มีใจที่ไวในการให้อภัย และมีปากที่เร็วในการขอโทษ!” 

       ขอให้นับจากปีนี้เป็นต้นไป เราจะมีความเชื่อหนักแน่นในพระเจ้า และเชื่อใจในกันและกันให้มากขึ้น ให้เรามีความรักกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าความรักระดับปกติที่เคยมีต่อกันไม่เพียงพอแล้วสำหรับการรับความกดดันจากเล่ห์อุบายของพญามาร!

       เราต้องดำรงและดำเนินชีวิตอยู่ในความรักไม่ว่าจะคิด  จะพูดหรือจะทำอะไรก็ตาม ให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่า นั้นถูกห่อหุ้มหรือจมอยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงออกมาต่อผู้อื่น!

        ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยการถ่อมใจ โดยตระหนักถึงความจำกัดและความไม่สมบูรณ์ของเราอยู่ตลอดเวลา อย่าให้เราทรนงโอหังจนเกินควร!

       จงจำไว้ว่า ศักดิ์ศรีมีไว้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า มิใช่มีไว้เพื่ออวดศักดาของตัวเราเอง!

       พระคัมภีร์เตือนไว้ว่า “ความเย่อหยิ่งนำหน้าการล้มลง”

       ดังนั้น ขอให้เราห่างไกลจากความอับอายนั้น โดยการถ่อมตัวถ่อมใจทั้งต่อพระเจ้าและคนรอบตัวของเรา

 ขอให้วันนี้ เราทุกคนจะนมัสการพระเจ้าด้วยใจถ่อมและยกย่องสรรเสริญเทิดทูนพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง                                                            

                                                                                       ด้วยรักจากใจ

                                                                             ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

                                                                               ( ในนามของคณะผู้อภิบาล)

มีข่าวมาบอก

1) “ฉลอง 7 ปี CJ”

      พี่น้องอย่าพลาดการฉลองเล็กๆ แต่ลึกๆ ของ CJ ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน นี้ เวลาเริ่มตั้งแต่ 10.15 น.!     

      …เริ่มจากการนมัสการ โดย “The young ones” กับ “The young once”

      …ตามด้วยพระวจนะและ slide “7 ปีที่ CJ”

       …สมทบด้วย Music VDO พิเศษ

       …ตอบสนองโดย Sing & Join และแนะนำผู้รับบัพติศมา

       …เข้าสู่พิธีบัพติศมา 9 คน

       …ปิดท้ายด้วยอาหารมื้อกลางวันและเคล้าการแสดง puppet show ของเด็ก ๆ

        (รายการดี ๆ อย่างนี้ใครจะไปพลาดลง!)

2) เวลานี้มี cell เปิดใหม่ ที่บริษัทแมงป่องในตอนเที่ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่กำหนดวันตายตัว (ในเวลานี้)

     ตอนนี้ถือเป็น cell ประกาศ มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมจำนวนไม่น้อย (รวมผู้เข่าร่วม cell ครั้งละ 40-50 คน )

     ขออธิษฐานเผื่อด้วย

3)  การศึกษาพระคัมภีร์วันพฤหัส –เอกลักษณ์ของ CJ

      18.00 – 19.00 น. อาหารเย็นและสังสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้หลังรับประทานอาหารเที่ยง ขอเชิญทุกกลุ่มอธิษฐาน และผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุย ขอบคุณพระเจ้า ฟังคำแนะนำ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการอธิษฐานค่ะ
  • สนใจเป็นหนึ่งในทีมอธิษฐานประจำวันของ ค.จ.ส่งอีเมล์ของคุณมาได้ที่คริสตจักร  
  • ช่วยกันดูแลผู้มาเยี่ยมเยียน / ความสะอาดของสถานที่ และอย่าลืม – ตักอาหารแต่พอดีทานค่ะ

อธิษฐานเผื่อ       

  • 4 เมษายน – การเตรียมงานฉลอง 7 ปี / พิธีรับบัพติศมา / งานฉลองอีสเตอร์  
  • เจ็บป่วย – ลูกของไก่ (น้องวิว) / ลูก อ.วรรณ (ตัวเหลือง) / พ่อของแป้ง / พ่อคุณหมู / แม่ อ.อู๊ด /  พ่อคุณประเสริฐ / แม่พี่แดง / แม่ของมด / คุณทิพย์  และอธิษฐานเผื่อลูกสาวของเจี๊ยบด้วย
  • ภาระ & การงาน – คุณมิต / คุณนี / คุณเจี๊ยบ / พี่แหวว / อ๋อย & ปลา / โอ๊ต+ก้อย / ปอ / ปู
  • สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศ / ภัยก่อการร้าย 3 จ.ว.ชายแดนใต้ / เผื่อตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านที่อดทนทำงานเพื่อความสงบสุขของคนไทย
  • ภัยแล้ง / ไฟป่า / พายุฤดูร้อน / ความยากจน / ศีลธรรมที่ตกต่ำลง   
 Posted by at 7:02 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)