มี.ค. 212010
 

เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน เขาพูดกับเจ้าว่า “จงกินและดื่มเถิด” แต่ใจของเขามิได้อยู่กับเจ้า (สุภาษิต 23:7)

มีป้ายอยู่หนึ่งป้ายเขียนไว้ที่บริษัททำธุรกิจแห่งหนึ่งว่า

“เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็น….ที่เราคิด – เราเป็น”

คุณยอมให้สิ่งใดบ้างเข้ามาในความคิดของคุณบ้าง เข้ามาควบคุมหัวใจ การกระทำ และคำพูดของคุณ? พระเจ้าสร้างเราให้ไม่สามารถคิดเรื่องสองเรื่องในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณกำลังคิดในสิ่งที่ถูกต้อง คุณก็ไม่สามารถคิดเรื่องที่ผิดในเวลาเดียวกันได้ และขณะที่คุณกำลังอยู่ในความคิดนั้น คุณก็จะมีประพฤติกรรมไปตามที่คุณคิด

ควบคุมความคิดของคุณให้ดี จดจ่อความคิดไปที่องค์พระเยซูคริสต์ อย่าเปิดโอกาสให้มารมันหันเหใจที่บริสุทธิ์ของคุณไปที่อื่นขณะจดจ่ออยู่ที่องค์พระเยซู เมื่อคุณหลบอยู่ในความรักของพระเยซู จะไม่มีที่เหลือพอสำหรับความคิดชั่วร้าย เรื่องสกปรกลามก ตัณหาราคะ ความโกรธเกรี้ยว โมหะแห่งความมืด และความคิดเย่อยิ่งจองหองที่กระหน่ำหย่อนระเบิดใส่คุณอย่างไม่หยุดยั้ง

เริ่มต้นวันนี้เลยครับ ให้เราเป็นคนที่กระตือรือร้น น้อมนำความคิดเข้าสู่การเชื่อฟังในองค์พระเยซูคริสต์ (2โครินธ์ 10:5) ใช้ฟีลิปปี 4:8 เป็นตะแกรงฝัดร่อนสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในความคิดของคุณ

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จริงค่ะพระเจ้าสร้างสมองเรามาให้คิดได้ทีละเรื่อง เมื่อพยายามคิดหรือทำหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันจึงเกิดอาการกดดัน เครียดจนออกอาการ … เพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิ จดจ่อความคิดของเราให้ดีๆ เวลาสับสนคิดถึงพระเยซูคริสต์น่าจะดีที่สุด
  • ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายรอบๆตัว ขอบคุณที่เรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งพิง และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
  • ขอให้เราเดินหน้าอธิษฐานต่อเพื่อประเทศไทย คนไทยอันเป็นที่รักของเรา พระเจ้าอาจมีแผนการยิ่งใหญ่เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยอยู่ก็ได้
 Posted by at 10:36 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)