มี.ค. 282010
 

วันที่ 28 มีนาคม 2010

สวัสดีครับ ชาว CJ และ ญาติมิตร

ผมขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราผ่านวันร้าย ๆ มาได้อย่างปลอดภัย  สิ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนตระหนักก็คือ “ปัญหา” หรือ “ความยุ่งยาก”นั้น หากพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราประสบก็คงต้องถือว่านั่นคือพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เราพิชิตมันและเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ มิใช่ให้เรา -ยอมแพ้ -หลบ -หนี  -ทนอยู่หรือบ่นด้วยความขมขื่นใจ! และก่อเกิดความเสียหายแก่ทั้งตัวเองและผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติการตอบโต้หรือกวาดล้างอย่างรุนแรง!

ผมเสียดายแทนหลายท่านที่ไม่ได้มารวมศึกษาพระธรรม 2ซามูเอลในวันพฤหัสที่ผ่านมา เพราะเป็นบท เรียนที่พวกเราได้เห็นถึงความเสียหายอันเกิดจากการด่วนสรุปและการตัดสินใจกระทำสิ่งผิดๆ เพราะรับฟังคำแนะนำที่ให้เลือกใช้วิธีการรุนแรงซึ่งในที่สุดผลลัพธ์ที่ปรากฎก็คือ คนที่ตัดสินใจกระทำเช่นนั้นนำเอาความเสียหายมาสู่ตนเอง คนรอบข้างและคนอื่น ๆ จำนวนมากมายมหาศาล!

ยิ่งศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความยำเกรง ผมก็ยิ่งสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเอง ทุกวันนี้ผมยอมอดกลั้นและอดทนได้มากขึ้นและนานขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองเก่งเลิศเลออะไร แต่เพราะว่า พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึงผลเสียและความหายนะที่จะตามมาจากปฏิกิริยาหรือการตัดสินใจผิด ของผม  พูดง่ายๆ ก็คือ ผมสำนึกสำเหนียกว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความยะโสหรือ “ความเป็นตัวเอง” ของผมนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ผมจะรับผิดชอบต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้ ผมเลยสงบเสงี่ยมลงไปเยอะ จนบางครั้งคนคิดว่าผมหงอ หรือไม่เด็ดขาด โดยคนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่า ผมเคยเด็ด…จนขาด มาแล้วนับไม่ถ้วน แต่สิ่งที่ได้รับก็คือความเสียใจ!

ดังนั้น คำอธิษฐานและความมุ่งมั่นของผมใน CJ นี้ก็คือ จะขอให้พระเจ้าทำทุกอย่างผ่านผมและสมาชิกทุกคนเพื่อให้ CJ แห่งนี้เป็นเขตปลอดความรุนแรง (ทางคำพูดและการกระทำ) และให้ระดับความขัดแย้งต่าง ๆ ลดต่ำลงจนถึงในระดับต่ำสุด หรือหมดไปแต่ความตั้งใจเหล่านี้จะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากปราศจากการร่วมมืออย่างจริงจังของสมาชิกทุก ๆ ท่าน

ดังนั้น เวลาเกิดอะไรขึ้น ขอพี่น้องอย่ามองดูแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้า แต่ให้เรามองไปให้ไกล ๆ ในอนาคต คือให้เรามองไปให้ไกลกว่าสมัยของเรา! ขอให้เราคิดถึง CJ ในสมัยที่ศิษยาภิบาลไม่ได้ชื่อ ธงชัย ,คณะผู้อภิบาลไม่ได้ชื่อ สาลินี, อัญชลี, แดง และ ฯลฯ (เพราะไม่มีผู้ใดอยู่ค้ำฟ้าตลอดกาล)

ขอให้เราวันนี้เตรียมดิน, เตรียมเมล็ด และทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดรากฐานที่แข็งแรงหรือเกิดร่มเงาอันแผ่ไพศาลให้ความร่มเย็นแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปใน CJ อย่าให้เราคิดถึง CJ เฉพาะเมื่อ ฉลองครบรอบ 7 ปี เท่านั้น แต่ขอให้คิดถึง CJ วันที่ฉลอง 17 ปี, 27 ปี, 37 ปี …หรือ 70 ปี … ขอให้เราอย่าเพิกเฉย, ละทิ้ง หรือทำให้พระกายของพระคริสต์ (ที่ CJ) นี้ต้องเจ็บปวดหรือทำให้ราชกิจของพระเจ้าต้องกระทบกระเทือนเพราะทัศนคติหรือการตัดสินใจของเรา!

วันนี้ ขอให้เรารักกันมาก ๆ และช่วยกันแบ่งเบาภาระของกันแลกัน และช่วยกันผลักดัน CJ ให้มีส่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า โดยไม่ได้เห็นแก่หน้าของมนุษย์คนใด!

และแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ความคิดหรือทัศนคติของเราแต่ละคนก่อน! ดังนั้น ขอให้เรามา พูด+ คิด+ และ ทำ+ เพื่อให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุดใน CJ แห่งนี้ โดยมีคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญร่วมอยู่ด้วย ดีไหมครับ?

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
( ในนามของคณะผู้อภิบาล
)

ข่าวประกาศ

1) อาทิตย์หน้า 4 เมษายน 2010 นี้ ขอเชิญพวกเราทุกคนร่วมฉลองเล็ก ๆ อย่างลึก ๆ ในวาระโอกาสที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy, CJ) ครบรอบ 7 ปี เพราะมีรายการดี ๆ กุ๊กกิ๊ก น่าสนใจหลายรายการ อย่าพลาดนะครับ! และมีพิธีรับบัพติศมาของพี่น้อง 9 ท่านด้วย!

2) เรื่องที่จอดรถ ขอความร่วมมืออีกครั้งในเรื่องการจอดรถ อาทิ 

  1. อย่าจอดรถขวางทาง
  2. อย่าใส่เบรคมือ
  3. อย่าจอดรถเกินเวลาที่กำหนดไว้!
  4. อย่าเถียงหรืออย่าก้าวร้าวกับยาม!  ฯลฯ

และหากว่าสมาชิกท่านใดยังไม่มีบัตรจอดรถ ขอติดต่อรับได้ที่สำนักงานคริสตจักร

3) ขออธิษฐานเผื่อสมาชิกและญาติมิตรที่เจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ รวมทั้งผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตหรืออาชีพการงานในเวลานี้

4) ขออธิษฐานเผื่อทุกกลุ่มและทุกกิจกรรมของคริสตจักร  อาทิ   กลุ่มแคร์   , Sing & Join ฯลฯ

5) ขออธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษสำหรับการนม

 Posted by at 10:42 am

Sorry, the comment form is closed at this time.