เม.ย. 062010
 

สวัสดีค่ะ  (7 เมษายน 2010)

วันนี้ขอนำพระพรเจ็ดประการในคำเทศนาฉลองครบรอบ 7 ปีคริสตจักรแห่งความสุขจาก ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์มาแป่งปันค่ะ

มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “คริสตจักร” แห่งความสุขนี้?

P-E-O-P-L-E-S

  • Place ขอบคุณสำหรับ “สถานที่ “นมัสการ” และ “จอดรถ”
  • Evangelism & Enthusiasm ขอบคุณสำหรับ “การประกาศข่าวประเสริฐ” และ “ความกระตือรือร้นของสมาชิก”
  • Opportunities to serve ขอบคุณสำหรับ “โอกาสในการรับใช้” หลากหลาย
  • Pastors & Teams ขอบคุณสำหรับ “ศิษยาภิบาล คณะผู้อภิบาล และทีมต่างๆ”
  • Life changing experiences ขอบคุณสำหรับ “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” ของผู้นำและสมาชิก
  • Effective worship team ขอบคุณสำหรับ “ทีมนมัสการ” ที่มีฝีมือ
  • Small groups & special activities ขอบคุณสำหรับ “กลุ่มย่อย” “ชั้นเรียน” และ “กิจกรรมพิเศษ

สรุป

เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “การทรงนำ” และการอวยพรในด้านต่างๆทั้ง 7 สำหรับครสิตจักรแห่งนี้ และ ให้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฎอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” (1เธสะโลนิกา 5:18)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เรามีคำพยานมากมายสำหรับพระพร 7 ประการด้านบน ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ เราต่างก็รู้ดีว่าคริสตจักรของพระเจ้าอัศจรรย์เสมอ
  • เรามีงานหนักรออยู่ข้างหน้า และเราจะพบกับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตา แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะหลอม รวมเราเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระเยซู
  • อธิษฐานเผื่อคริสตจักรมากๆนะคะ เราต้องบากบั่นกันไปให้ถึงหลักชัย ลืมเรื่องเก่าๆที่ผ่านมา โน้มตัวไปข้างหน้า และทำการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ – ขอเอาใจช่วยทุกคน
 Posted by at 10:11 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)