เม.ย. 132010
 

วันพุธที่ 14 เมษายน 2010

คุณทราบหรือไม่ว่าในช่วงสามเดือนแรกของทุกปีมีอะไรเกิดขึ้น?  คุณต้องนั่งลงและคิดคำนวนรายรับและค่าใช้จ่าย รวบรวมตัวเลขและนำไปรายงานที่กรมสรรพากร ทำไมหรือครับ? เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาเยี่ยมคุณเป็นการส่วนตัว

พระเยซูสอนเราเกี่ยวกับการจ่ายภาษีในมาระโก12:14-17

ครั้นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและมิได้เอาใจผู้ใด  เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆ การที่จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั้นควรหรือไม่ เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดี” แต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไม จงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดู” เขาก็เอามาให้ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ของซีซาร์” พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนัก (มาระโก 12:14-17)

ทำไมคริสเตียนบางคนจ่ายภาษีรายได้ แต่ไม่ยอมถวายสิบลด? ทำไมพวกเขานำของของที่เป็นของบ้านเมืองกลับคืนสู่กองคลังของประเทศ แต่ไม่ยอมเอาของของพระเจ้าถวายคืนแด่พระองค์?

ขอพูดตรงๆนะครับ ผมคิดว่าพวกเขากลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากกว่ายำเกรงพระเจ้า

พวกเขาอาจจะกล่าวว่า “ไม่เป็นไรหรอกของพระเจ้าไว้รอก่อน แต่ของบ้านเมืองรอไม่ได้ต้องรีบจ่าย”

ผมอยากพูดอย่างง่ายๆเลยนะครับ

คุณจะไม่มีวันรู้จักกับเสรีภาพแห่งการเงิน (ตามการประเมินของผม ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนก็ตาม) ถ้าคุณไม่ถวายสิบลด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้ารายได้น้อย ถวายสิบลดก็พอเจียดไหว ถ้ารายได้ปานกลางถวายสิบลดแลดูง่าย..ย หน่อย แต่ถ้ารายได้เยอะ ถวายสิบลดนับเป็นการทดสอบที่สำคัญทีเดียว
  • ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะสัตย์ซื่อจ่ายภาษีบ้านเมืองให้ครบ และมีใจกล้าถวายด้วยใจกว้างขวาง เพียงแค่คิดว่าทุกบาททุกสตางค์เป็นของพระเจ้า พระเจ้าให้เราใช้ตั้ง 90% ถวายคืนให้พระองค์แค่หนึ่งในสิบเอง…วัดใจๆๆ…
  • ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของพระองค์ให้มีพอกิน พอใช้ ไม่อด เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเชื่อฟังทำตามดีที่สุดค่ะ
  • อย่าหยุดวิงวอนเพื่อประเทศของเราต่อไป ขอให้น้ำพระทัยแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยเกิดขึ้นโดยเร็ว
    Posted by at 10:48 pm

    Leave a Reply

   (ต้องใส่)

   (ต้องใส่)

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.