สิ่งสารพัดลงใต้พระบาท

เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้น ก็เป็นที่ทราบชัดว่า ยกเว้นองค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ (1โครินธ์ 15:27)

พระเจ้าได้ประทานอาณาจักรแห่งอำนาจให้เราแล้ว พระเยซูตรัสว่า  “ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย (ลูกา10:19)

เมื่อปัญหาสุมทับอยู่บนศีรษะของคุณ จำไว้ว่ามันอยู่ใต้พระบาทของพระเยซู  คุณไม่จำเป็นต้องท้อใจเมื่อปัญหาจู่โจม  เพราะมันเป็นเส้นทางเดียวที่พระผู้ช่วยให้รอดของคุณเคยผ่านไปก่อนแล้ว  เป็นเส้นทางแห่งไม้กางเขน และพระองค์ได้รับชัยชนะ

เขียนสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณจำเป็นต้องจัดการในวันนี้ วางมันลงบนพื้น แล้วมองลงไป คุณจะเห็นมุมมองเดียวกับพระเจ้า มุมมองแห่งการมีชัยเหนือปัญหาเหล่านั้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรามีมุมมองปัญหาที่ต่างไป และไม่กลัว ไม่ท้อ ไม่ล้า แต่มอบฝากไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์ได้
  • อธิษฐานเผื่อคริสเตียนไทยที่จะไม่หยุดยั้งอธิษฐานวิงวอนเพื่อปลดปล่อยประเทศไทย คนไทยให้ออกจากความมืดบอด ความไม่เข้าใจ และมีอคติต่อกัน ขอความสงบสุขคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว
  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์โลกด้วย – ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว โคลนถล่ม พายุฤดูร้อน อากาศร้อน โรคระบาด ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย ฯลฯ ยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.