นรก …. การสูญเสียที่ไม่มีข้อแก้ตัว

วันก่อนผมขับรถไปตามถนน มองไปเห็นรถคันหน้ามีสติ๊กเกอร์ติดที่กันชนเขียนว่า

ถ้าคุณดำเนินชีวิตราวกับว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า ขอให้คุณคิดถูกเถอะ”

เพราะมีพระเจ้าแน่นอน และในวันหนึ่งข้างหน้าคุณต้องไปยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ถึงวันนั้นมันก็สายเกินกว่าที่จะวิงวอนร้องขอพระเมตตา เพราะความสูญเสียของคุณไกลเกินกว่าความหวังหรือการช่วยเหลือใดๆจะยื่นมือไปช่วยได้

เอเสเคียล 18:4 กล่าวว่า – “……ชีวิตใดทำบาป ก็จะตาย ไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณของคุณจะสูญสลายหายไป แต่หมายความว่าจิตวิญญาณที่ไม่ยอมสำนึกในบาปและกลับใจ จะต้องไปอยู่ในสภาวะที่ตายชั่วนิรันดร์

พี่น้องครับ ผมอยากจะบอกว่า เป็นการสูญเสียที่ไม่มีทางแก้ตัวได้เลย ดังนั้น คุณยังมีโอกาส ยังไม่สูญเสียจิตวิญญาณไป ในพระกิตติคุณมัทธิว 16:25 สัญญาไว้ว่า “เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด”

ผมกำลังจะบอกทุกคนว่า ถ้าไม่อยากไปนรก ก็ไม่จำเป็นต้องไปหรอกครับ ในโรม 10:13 กล่าวว่า “เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”


โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราเลือกที่จะรอดฝ่ายวิญญาณได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น หลังจากนั้นหมดโอกาส…
  • จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวและรอบโลก สัญญาณแห่ง “ยุคสุดท้าย” ชัดเจนขึ้นทุกที เราคงต้องรีบทำงานตามพระมหาบัญชาก่อนที่จะสายเกินไป
  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทย และเผื่อสถานการณ์ร้ายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกด้วย โลกนี้กำลังถูกเขย่าให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลฝ่ายวิญญาณ ความรอดอยู่แค่เอื้อมเพียงแต่มนุษย์ปฏิเสธไม่อยากรับไว้ ขออย่าให้เป็นเช่นนั้น
  • อย่าหยุดยั้งที่จะอธิษฐาน เร่งประกาศข่าวประเสริฐ นำคนมารับความรอดก่อนจะสายเกินไป  – ขอพระเจ้าเมตตา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.