เม.ย. 282010
 

 สวัสดีค่ะ  (29 เมษายน 2010) 

ตามปกติเด็กๆในร้านชมสวนยามว่างชอบมาคุย มาเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟัง เรื่องประเพณีแปลกๆ เรื่องผลหมากรากไม้ เรื่องความเชื่อโบราณๆ ฯลฯ เราก็ชอบฟังเพราะเหมือนได้โอกาสสัมผัสบรรยากาศชนบทที่ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสบ่อยนักไปในตัว

วันนี้เป็นเรื่องเล่าของน้องเจี๊ยบ เจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าที่สุโขทัย บ้านปู่ย่าของเจี๊ยบมีสวน มีต้นมะม่วงที่เพิ่งปลูกได้ไม่นานอยู่สามสิบกว่าต้น เป็นมะม่วงวัยรุ่นที่ยังไม่เคยสอนเป็น (ไม่เคยมีลูก) เป็นต้นที่แข็งแรง น่าจะได้ผลผลิตที่ดีในอนาคต

วันหนึ่งมีนายทุนจากในเมืองมาหา เอารูปมาให้ปู่ย่าดู เป็นรูปมะม่วงใบเขื่อง (แปลว่าใหญ่) พร้อมกับบอกว่าสามารถทำให้มะม่วงทั้งสวนของปู่ย่ามีลูกแบบนี้ได้ในเวลาไม่นาน สิ่งที่ปู่ย่าต้องทำคือให้เขาเช่าต้นมะม่วงเหล่านั้นเป็นเวลาหนึ่งปี ผลผลิตที่ได้ในปีนั้นจะตกเป็นของเขาทั้งหมด โดยปู่กับย่าได้แค่ค่าเช่าไปแทน หลังจากนั้นก็คืนต้นให้เพื่อจะได้เก็บผลผลิตมีรายได้เองในปีต่อๆไป  

ปู่ย่าก็ตอบตกลง ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ระดมคนเข้ามาฉีด พ่น รด ยาที่ต้นมะม่วงอย่างเต็มที่ ไม่นานมะม่วงทั้งหมดก็เริ่มออกดอก ออกช่องามๆเต็มไปหมด แล้วอีกไม่นานก็ออกลูก และเติบโตเป็นลูกมะม่วงที่ใบใหญ่คล้ายในรูป (ที่รสชาติสากเหมือนกินแป้งเจี๊ยบบอก) เมื่อมะม่วงโตได้ที่ พวกเขาก็มาเก็บเอาไปจนหมด จ่ายค่าเช่าและจากไป…..

หลายเดือนหลังจากนั้นต้นมะม่วงในสวนก็มีอาการแปลกไป คือบางต้นแกร็น ไม่โต และใบเหมือนจะดูไหม้ๆ บางต้นก็แห้งตายไปคาตา ต้นที่แข็งแรงก็ยังอยู่ แต่ไม่ออกลูกอีกเลย ต้องฟันทิ้ง พักดินแล้วหาต้นไม้ใหม่มาปลูกแทน

ฟังเรื่องนี้แล้วคิดถึงอุปมาของพระเยซูอยู่หลายตอน แล้วก็คิดถึงแผนการของมารที่มาล่อลวงจิตวิญญาณมนุษย์ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ สุดท้าย มันก็ใช้ประโยชน์จนหนำใจ แล้วก็หนีจากไป ทิ้งให้เผชิญกับการตายฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ รอวันถูกฟันทิ้งลงไปในกองไฟ ถ้าไม่คิดจะกลับใจ…       

“ท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ หรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนาม ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ เหตุฉะนั้น ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:15-20)

(CJ ป้านุ้ย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  เราคงต้องรอบคอบแยกแยะข้อเสนอต่างๆที่มาถึงเรา อย่าโลภจนมองไม่เห็นผลเสียที่จะตามมาภายหลัง ผลเสียต่อครอบครัว อาชีพ จนถึงประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียฝ่ายวิญญาณที่ไม่เคยคุ้ม
  • พี่ติ๋ม พยาบาลที่ตึก ศ.ก. จุฬา ขอคำอธิษฐานเผื่อด่วน เนื่องจากกลัวไม่ปลอดภัย ทาง ร.พ.สั่งให้อพยพเด็กป่วยออกไป แต่ทาง ร.พ.ไม่มีที่พอรองรับ เด็กๆจึงต้องไปอยู่ที่ตึกยังสร้างไม่เสร็จ ปูนอนกันกับพื้น พวกเราที่เคยไปร้องเพลงช่วงคริสตมาสคงนึกภาพออกว่าเด็กบางคนไม่อยู่ในสภาพเคลื่อนย้ายไปมาได้เลย ขอพระเจ้าเมตตาเด็กๆด้วย 
  • อธิษฐานอวยพรประเทศไทยด้วย อวยพรผู้คน สถานที่ สถานการณ์ บรรยากาศ ฯลฯ เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราอวยพรแทนแช่งด่า – ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราให้มีความอดทน อดกลั้น รอคอยพระเจ้าด้วยความหวังใจค่ะ

 

 Posted by at 11:16 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)