ในเวลาของพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่ใช่ธุระของเราที่จะรู้เวลาและวาระในแผนการที่พระ เจ้ากำหนดไว้สำหรับอนาคต แต่พระคำของพระเจ้ายังกล่าวต่อไปอีกว่า “แต่ท่าน ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

พูดอีกแบบคือ ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเสาะหาและกำหนดวันเวลา เราจำต้องเอาหัวสมองของเราออกมาจากหมอกควันแห่งคำทำนายต่างๆ  และมายืนปักหลักช่วยดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้ได้รับความรอด – พระเยซูกำลังเสด็จมา พระองค์ทรงมาบังเกิดตรงเวลา ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตรงเวลา ทรงฟื้นคืนพระชนม์ตรงเวลา และพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งในเวลาของพระองค์ ดูเหมือนพระองค์มาช้า แต่เชื่อเถอะ พระองค์ไม่เคยมาสาย

ใน 2เปโตร 3:8-10 กล่าวว่า “แต่ดู ก่อนพวกที่รัก อย่าลืมความจริงข้อนี้เสีย คือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี  และพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย  แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนั้น ท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้น จะต้องไหม้เสียสิ้น”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชา สัมพันธ์

  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอดกลั้นพระทัย เพราะเห็นแก่ความรอดของเราและของอีกหลายๆคน
  • ขอพระเจ้าสอน เราให้เป็นคนอดทน อดกลั้น ทำการงานที่พระเจ้ามอบหมายให้อย่างเต็มกำลัง และรอคอยความหวังในพระองค์
  • อธิษฐานขอพระเจ้าปกปักพิทักษ์ รักษาและอวยพรประเทศไทย คนไทย โดยเฉพาะคนที่หลงวนเวียนเดินอยู่ในความมืด ให้ข่าวประเสริฐไปถึงพวกเขาทันการ – ขอพระเจ้าเมตตาค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.