ภาระหนักที่จักต้องแบก!

ผมชอบคำกล่าวของ ฟิลิป บรูคส์ (Philips Brooks) นักประพันธ์ชื่อดัง ที่ว่า…

“I do not pray for a lighter load, but for a stronger back.”

(ผมไม่ได้ทูลขอภาระที่เบาลง แต่ทูลขอหลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม!) 

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า …

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข!”

(Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.) (มธ.11:28)

ผมเป็นหนึ่งในท่ามกลางคนมากหลายที่มาหาพระเยซูคริสต์ในขณะที่ยังไม่มีภาระหนักจะให้แบกด้วยซ้ำไป! แต่เมื่อวันเวลาในชีวิตผ่านไป ภาระบนบ่าและหลังของผมก็เริ่มเพิ่มพูลมากขึ้นเรื่อย ๆ จนหนักเกินกว่าบุคคลเช่นผมจะแบกรับภาระหนักเหล่านั้นไว้ได้โดยลำพังอีกต่อไป!

ผมจึงดีใจที่พระเยซูคริสต์ทรงช่วยร่วมแบกภาระเหล่านั้นกับผม ทำให้ผมมีโอกาสได้พักให้หายเหนื่อย และผลที่ตามมาก็คือ ความเป็นสุข!

วิลเลี่ยม คอมเบ็ทท์ (William Cobbett) ก็เลยกล่าวไว้ว่า… “God had made the back to the burden.”  (พระเจ้าทรงสร้างหลังให้แก่เราเพื่อใช้แบกภาระ)

ผมจึงดีใจที่พระเจ้าทรงประทาน “หลัง” ให้แก่ผมเพื่อใช้แบกภาระต่าง ๆ และสอดคล้องกับสุภาษิตเยอรมันที่ว่า … “พระเจ้าทรงประทานบ่าให้แก่เราตามขนาดภาระที่เราแบก” (God giveth the shoulder according to the burden.)

ผมขอบคุณพระเจ้าที่บ่าและหลังของผมดูเหมือนจะใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่าภาระที่ผมได้รับมาแบกนั้นเพิ่มจำนวนและน้ำหนักขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว! แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้น ไม่ว่าบ่าหรือไหล่หรือหลังของผมจะแข็งแรงมากขึ้นสักเท่าใด ก็ยังคงไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับน้ำหนักของภาระที่พอกพูนหรือทวีมากขึ้นตลอดเวลาได้โดยลำพัง!

องค์พระเยซูคริสต์จึงตรัสเชิญชวนว่า… “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พัก   …ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เขา”          (มธ.11:29-30) (Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”)

ช่างน่าประทับใจที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสเชิญชวนให้ผมและทุกท่านเอาภาระหนักในชีวิตของเราไปหาพระองค์แล้วสวมแอกร่วมกับพระองค์ เพื่อภาระของเราจะได้เบาลง เพราะมีพระองค์ร่วมช่วยแบกภาระนั้นด้วย!

“แอก”  คืออะไร?  สำหรับคนไทย “แอก” คือ “ไม้วางขวางบนคอวัว หรือควาย ใช้ไถนา” (โดยปกติมักมีความหมายในเชิงลบ  เช่น หมายถึง อำนาจไม่เป็นธรรมที่กดขี่อยู่!)

แต่ในพระคัมภีร์ “แอก” มักจะใช้เป็นภาพของไม้วางขวางคล้องบนคอของสัตว์ 2 ตัว (เช่นวัว, ไม่ใช่ตัวเดียว) เพื่อเอาไว้ใช้ลากของหนัก ๆ หรือไถนา (ยรม.27:2;ฉธบ.21:3;1ซมอ.6:7;11:5;1พกษ.19:19) มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า ต่างก็ยอมตัวให้แก่กันและกัน (2คร.6:14;ฟป.4:3;1ทธ.6:1;มธ.11:29) คำภาษาอังกฤษของคำว่า “แอก” (Yoke) นี้มาจากคำที่มีรากศัพท์ มีความหมายว่า “ร่วม(กัน)” (join) โดยทั่วไป “แอก” จึงเป็นสัญลักษณ์ของ “ความยากลำบาก, การต้องรับใช้ หรือการยอมจำนน”

วันนี้ ขอให้เรานำเอา “ภาระหนัก” หรือ “ความยากลำบาก” ทั้งหลายทั้งปวงของเรามาหาองค์พระเยซูคริสต์ด้วย

ความเชื่อวางใจ และยอมจำนนต่อพระองค์จริง ๆ 100 % แล้วพระองค์จะทรงร่วมแบกแอกนั้นกับคุณ  แล้วคุณจะรับรู้ได้ทันทีว่า ภาระของคุณเบาลง  รู้สึกปลอดโปร่ง โล่งอก ผ่อนคลาย และเป็นสุข อย่างเหลือเชื่อ!

ไม่เชื่อลองดูสิครับ!

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.