พ.ค. 182010
 

เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์

5 ส. ที่คริสเตียนควรใส่ใจ

13 ธันวาคม 2009

 ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:17 pm

  3 Responses to “เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ – 5 ส. ที่คริสเตียนควรใส่ใจ”

  1. ตามมา download ไปออกอากาศครับ
    ขอบคุณคร้าบ

  2. คำเทศนาดีและหนุนใจมากๆๆๆ

  3. ขอบคุณค่ะ
    สำหรับพระคำเทศนาจากท่านอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัว
    เด็กบ้านถำพะเยาคะ

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)