ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (โรม 8:38-39)

ถ้าคุณมีนัดฟังผลกับแพทย์ แล้วแพทย์แจ้งคุณว่าผลที่ออกมาเป็นมะเร็ง บางทีอาจเป็นตัวคุณเอง หรือเป็นของคนใกล้ชิดภายในครอบครัว

ผมอยากจะบอกคุณว่ามะเร็งไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • มะเร็งไม่สามารถทำให้ความหวังพังทลาย
  • มะเร็งไม่สามารถกัดกร่อนความเชื่อ
  • มะเร็งไม่สามารถกลืนกินสันติสุข
  • มะเร็งไม่สามารถตามไปถึงชีวิตนิรันดร์
  • มะเร็งไม่สามารถดับพระวิญญาณของพระเจ้าได้   และ
  • มะเร็งไม่สามารถลดฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนม์ได้

มะเร็งไม่สามารถข้ามเขตแดนนี้ไปได้ครับ

มีใครบ้างในชีวิตของคุณที่กำลังทนทุกข์จากการเป็นมะเร็ง? ประกาศข่าวประเสริฐที่คุณได้อ่านในวันนี้ และอธิษฐานขอให้พวกเขาได้มีโอกาสรู้จักกับพระผู้ช่วยให้รอด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าเรามีญาติพี่น้อง และเพื่อนที่เป็นมะเร็ง นอกจากอธิษฐานเผื่อแล้วควรไปเยี่ยมเยียนพวกเขาพร้อมด้วยข่าวประเสริฐค่ะ
  • อธิษฐานเผื่อหลายคนที่เจ็บป่วย – คุณพ่อคุณแม่ พี่หมูชาย, พี่หลุยส์กับคุณแม่, โดม, แม่พี่อู๊ด, แม่พี่แดง, แม่ของมด และอีกหลายท่านที่เราไม่ทราบข่าว – ขอพระเจ้ารักษาค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.