ดีกว่าดี!

“เป็นคนดีนับว่าน่ายกย่อง แต่การสำแดงให้คนอื่นเห็นว่าจะเป็นคนดีนั้นทำได้อย่างไร ถือว่าน่ายกย่องมากกว่า!”

(‘To be good is noble,  but to show others how to be good is nobler.’)

-มาร์ค ทเวน- (1835-1910)


สังคมไทยจะน่าอยู่มากเลย หากว่าคนในสังคมทุกคนหรือส่วนใหญ่เป็นคนดี!

องค์กรของเราก็คงจะเป็นสถานที่ที่น่าทำงานมากที่สุดเลย หากว่าในหน่วยงานของเราประกอบด้วยคนดี ๆ ทั้งนั้น! นั่นแสดงว่า คนในทุกชุมชนล้วนปรารถนาหรือมุ่งหวังให้สมาชิกของตนเป็น “คนดี!” แล้ว “คนดี” เป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร?

ตามความหมายศัพท์

“คนดี” คือ “คนที่มีคุณความดี  หรือ  คนที่มีคุณธรรม”

ดังนั้น ต้องถามต่อไปว่า “คุณความดี” มีลักษณะอย่างไร?

“คุณ” หมายถึง “ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้น, ความเกื้อกูล”

ส่วนคำว่า “ความดี” หมายความว่า … “ลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ, น่าปรารถนา, น่าพอใจ”

คุณปรารถนาหรือต้องการให้คนในสังคมและในคริสตจักรของคุณมีลักษณะอย่างไร?

…..เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ หรือเป็นคนใจกว้างเต็มใจให้

…..เป็นคนขี้โม้ ขี้อวด หรือเป็นคนถ่อมตัว

…..เป็นคนใจร้อนโวยวาย หรือเป็นคนใจเย็น สุภาพ

…..เป็นคนชอบติ ชอบวิจารณ์ หรือเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจ

…..เป็นคนที่เร็วในการพูด หรือเป็นคนเร็วในการฟัง

…..เป็นคนที่โกรธง่ายหายช้า หรือเป็นคนที่โกรธยาก แต่หายเร็ว

…..เป็นคนที่จดจำความผิดตลอดไป หรือเป็นคนที่ให้อภัยเร็วและลืมง่าย

…..เป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนเด็ก หรือเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเหมือนผู้ใหญ่

…..เป็นคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจ หรือเป็นคนที่มีวินัยในชีวิต

…..เป็นคนที่เกียจคร้านเป็นภาระต่อคนอื่น หรือเป็นคนขยันที่ช่วยแบกภาระของผู้อื่น

…..เป็นคนที่อกตัญญูเนรคุณ หรือเป็นคนที่กตัญญูกตเวที

…..เป็นคนที่ทำชั่วตอบแทนดี หรือเป็นคนที่ทำดีตอบแทนชั่ว

…..เป็นคนที่ชอบหยิบยืมลักทรัพย์ หรือเป็นคนที่ทำงานเลี้ยงชีพอย่างรับผิดชอบ

…..เป็นคนคิดถึงแต่ความอยู่รอดเฉพาะหน้าของตัวเอง หรือเป็นคนที่คิดถึงอนาคตที่มั่นคงของคนรุ่นต่อไป

ฯลฯ

แน่นอนว่า เราต้องการให้มีคนดีอยู่ในท่ามกลางชุมชน และสังคมไทยของเราให้มาก ๆ  แต่คนในสังคมของเรายังต้องการเห็นแบบอย่างของคนดีที่สามารถสอนพวกเขาให้รู้ว่า จะทำดีได้อย่างไร? พระวจนะของพระเจ้าก็เรียกร้องให้เราสำแดงตนให้ประจักษ์ว่า เราเป็นคนดีที่โลกต้องการเช่นนั้น

“ดังนั้น เจ้าควรจะดำเนินในทางของคนดี และรักษาวิถีของคนชอบธรรม”

(Thus you will walk in the ways of good men and keep to the paths of the righteous.)

(สภษ.2:20)

ในพระธรรมสุภาษิตตอกย้ำอีกว่า … คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า!”(A good man obtains favor from the LORD.) (สภษ.12:2)

และคนที่ทำดีจะได้รับผลดีจากน้ำมือของตน  “…คนดีกินของดีจากผลปากของตน….คนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของตน!” (สภษ.13:2;14:14)

ดังนั้น วันนี้ให้เรามาช่วยกันเพิ่มจำนวนคนดีให้มากขึ้นในสังคมไทยของเราจะดีไหมครับ? และคนที่เราต้องการนั้น ไม่เพียงแต่เป็นคนดี

เขายังสามารถเป็นแรงบันดาล และสำแดงให้คนทั้งหลายรู้ว่า จะทำดี ด้วยตัวของเขาเองได้อย่างไรด้วย!แล้วคุณล่ะ พร้อมจะเป็นหนึ่งใน

จำนวนคนดีที่กระทำเช่นนั้นด้วยไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.