อยู่ในโดม

พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก (ปฐมกาล 1:31)

โลกนี้กำลังจะหมดสภาพลง องค์การนาซ่าและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาพยายามคิดค้นวิธีต่างๆเพื่อให้มนุษย์สามารถไปดำรงชีพได้ที่บนดาวอังคาร เนื่องจากดาวอังคารมีลักษณะที่แตกต่างจากโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิง ดาวอังคารเป็นดาวสีแดง มีท้องฟ้าสีแดง พื้นผิวบนดาวเป็นดินร่วนๆสีแดง ไม่มีอ็อกซีเจนให้หายใจ จะย้ายมนุษย์ไปอยู่ได้ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมแบบโลกให้

มีคนคิดวิธีใช้โดมไปตั้งบนดาวอังคาร โดยลองสร้างโดมทดลองขึ้นในทะเลทรายบนโลกก่อน เป็นโดมที่จำลองสภาพความเป็นอยู่แบบเดียวกับที่บนโลก ด้านบนของโดมเป็นสีท้องฟ้า มีการแบ่งโซนปลูกพืชเขตร้อน เขตหนาว เพื่อใช้เป็นอาหารและผลิตอ็อกซีเจน มีมหาสมุทรจิ๋ว มีตู้ปลาที่รีไซเคิลในตัวเอง จำลองเหมือนมหาสมุทรจริงทุกอย่างแต่ย่อขนาดลงมา

หลังจากนั้นส่งอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งเข้าไปทดลองอยู่ แรกๆก็อยู่กันดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต่อมาผู้คนเหล่านี้เริ่มอารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียว ทะเลาะเบาะแว้งกันรุงแรงขึ้นจนแทบอยู่ด้วยกันไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์จึงเข้าไปค้นหาสาเหตุ และพบว่าจำนวนอ็อกซีเจนที่อยู่ในโดมนั้นมีไม่พอสำหรับใช้หายใจ เพราะอ๊อกซีเจนถูกปูนซีเมนต์ที่เป็นโครงสร้างหลักของโดมดูดซับไปหมด ต้นไม้ผลิตอ็อกซีเจนให้ไม่ทัน อากาศเป็นพิษ มนุษย์จึงอยู่ไม่ได้ เริ่มออกอาการร้ายต่างๆนานาๆ

ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 บันทึกเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้าไว้อย่างอัศจรรย์ และในทุกสรรพสิ่งที่สร้างนั้น พระเจ้าทรงเห็นว่าดี โดยเฉพาะในปฐมกาล 1:31 พระองค์ทรงเห็นว่า ดีนัก

แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน พระเจ้าตรัสว่าดูเถิด เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน นกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณนั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก (ปฐมกาล 1:26-31)

ทำให้ตระหนักว่า พระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่ดีนัก ให้มนุษย์อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเลิศ มอบหมายให้มนุษย์ครอบครองดูแล แต่ที่มนุษย์ทำคือเอาแต่ตักตวงและทำลายสิ่งทรงสร้างไว้จนจวนหมดสภาพ และแทนที่จะช่วยกันกอบกู้พยุงโลกนี้ไว้ให้คืนสู่สภาพเดิม มนุษย์กลับหาทางหนีไปอยู่ที่อื่น พยายามลอกเลียน และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งไม่มีวันทดแทนสิ่งดีเดิมๆที่พระเจ้าสร้างไว้ได้เลย

สมมุติว่าถ้าดาวอังคารมีชีวิต… คุณว่าดาวอังคารอยากให้มนุษย์โลกย้ายไปอยู่หรือเปล่า?

(CJ ป้านุ้ย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มองไปรอบๆ เห็นสรรพสิ่งทรงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ พืช สัตว์ หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แล้วอัศจรรย์ใจในพระเจ้าของเราเป็นที่สุด
  • ขอพระเจ้าอวยพระพรมนุษย์ให้มีจิตสำนึกที่ดี ช่วยกันกอบกู้และพยุงโลกนี้ไว้ให้คืนสู่สภาพเดิมที่ทรงสร้างไว้ให้เรา … ช่วยๆกันนะคะเพราะไม่อยากไปอยู่ดาวอังคารสีแดงๆค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.