สารจากศบ. 27 มิถุนายน 2010

27 มิถุนายน 2010

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ผมและคณะผู้อภิบาลขอต้อนรับทุกท่านรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ด้วยความยินดี!

วันอังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้อง CJ ของเรา และหลายรายการผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วย จึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้ายิ่งนัก และในกลุ่มแคร์ก็มักจะมีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์อยู่เป็นประจำ รวมทั้งในวันอาทิตย์ก็มี 2 ท่าน คือ คุณปลา และคุณยุ้ย

นอกจากนี้ ค่าย CJ “be holy” วันที่ 16-18 กค. ก็มีผู้สมัครจนเต็มแล้ว  การเตรียมตัวเพื่อการประกาศโดยใช้ละคร “Your Choice” ก็กำลังดำเนินไปอย่างแข็งขัน การมีส่วนสนับสนุนการฉลอง 60 แบ๊บติสต์ก็เต็มที่ การขยายเพิ่มพูนกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ก็กำลังเกิดขึ้น ชั้นเรียนพระคัมภีร์หลายชั้นก็มีให้เลือกมากขึ้น และการทำกิจกรรมดีต่าง ๆ ของคริสตจักร CJ ก็คึกคักมากขึ้น อย่างเช่นในวันนี้ CJ รวมพลังกันไปเยี่ยมเยียนเด็กที่บ้านความหวัง โดยออกเดินทางหลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว

อย่างไรก็ตามคริสตจักรยังเห็นความสำคัญในการรณรงค์ให้สมาชิกมา

1. ร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นประจำในทุกอาทิตย์โดยไม่ขาด!

2. ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละชั้นในทุกอาทิตย์โดยไม่ขาด!

3. ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในทุกวันพฤหัสเย็นโดยไม่ขาด!

4. ร่วมกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยไม่ขาด!

5. ร่วมกิจกรรมหลัก ๆ ต่าง ๆ ของคริสตจักร อาทิ  “sing & join” โดยไม่ขาด!    ฯลฯ

พี่น้องที่รัก! หลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องกระทำอาจให้ความสนุกหรือความพอใจแก่ท่าน แค่ทางกาย ทางสติ

ปัญญา หรือทางจิตใจที่ชั่วคราว  แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความอิ่มเอมเต็มที่ได้เท่ากับความพึงพอใจฝ่ายจิตวิญญาณที่ยาวนาน อย่างเช่น

– การมานมัสการและอธิษฐานต่อพระเจ้า

– การมาศึกษาพระคัมภีร์

– การร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง

– การปรนนิบัติซึ่งกันและกัน

– การออกไปรับใช้และทำดีต่อคนทั้งปวง

– การนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน ฯลฯ

ดังนั้น ขอให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น  เงิน ทรัพย์สินสิ่งของอื่น ๆ  ตำแหน่งเกียรติยศ,  ความสำเร็จก้าวหน้า, อุดมการณ์ทางการเมือง, ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือ แม้แต่ครอบครัวและคนรัก ฯลฯ

เพราะว่า หากเราให้พระเจ้าเป็นที่ 1 ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้ในเวลาอันสมควร มากกว่าที่เราคิดหรือดีกว่าที่เราหวัง! (มธ.6:33)

ลองคิดดูสิครับว่า จะเกิดอะไรขึ้น หากเราวางสลับตำแหน่งเลข 1 กับเลข 0

สมมติว่า สิ่งของหรือทุกสิ่งในโลกนี้มีค่า = 0  และพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้ามีค่า = 1

ทุกสิ่งที่เราเอามาวางไว้หน้าพระเจ้าจะทำลายมูลค่าของตัวมันเอง อาทิ

เอา 0 มาหน้าเลข 1  = 01

จะแตกต่างกันมากหากว่า เอา 1 มานำหน้า 0  =  10

เพราะ 0 ที่อยู่นำหน้าเลข 1 จะไม่มีค่าอะไรเลย

แต่ 0 ที่ตามหลังเลข 1 จะทำให้มูลค่าของศูนย์นั้นเพิ่มทวีคูณอย่างมากมาย!  อาทิ…

0  +  0  +  0  +  0  +  0  +  0  +  1 = 0000001

(อุดมการณ์การเมือง) (เงินทอง) (สิ่งของ) (ชื่อเสียง/เกียรติยศ) (สนุกเพลิดเพลิน) (ครอบครัว) (พระเจ้า)

ซึ่งแตกต่างในมูลค่าหรือคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง หากเปรียบกับสมการต่อไปนี้

1     +     0      +    0     +    0      +    0     +     0   +    0       = 1000000

ดังนั้น หากเรามุ่งแต่หาสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ แทนที่จะหาพระเจ้า หรือมองข้ามหรือละเลยพระเจ้าในชีวิตของเราผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การสูญเปล่า อันเป็นการทำลายโอกาสที่เพิ่มมูลค่าสิ่งเหล่านั้น !

หวังว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไป พี่น้องทุกท่านจะให้พระเจ้า(1) นำหน้าทุกสิ่ง (0) ในชีวิต และขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีความสุขกับการนมัสการพระเจ้า และการสามัคคีธรรมในวันนี้

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

twitter.com/thongchaibsc / bscbkk@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.