ก.ค. 052010
 

การพูดมากก็จะสะสมการทรยศ แต่เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้หยั่งรู้ (สุภาษิต 10:19)

ลิ้นของคุณอาจนำปัญหามากมายมาสู่คุณได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายล้างมิตรภาพได้มากไปกว่าคำพูดของคุณเอง  สุภาษิต 17:27 กล่าวว่า บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ ดังนั้น ถ้าคุณฉลาด คุณไม่ควรจะพูดมาก เมื่อคุณพูด ขอให้คำพูดของคุณสร้างความอบอุ่น และอ่อนโยนให้แก่ผู้ฟัง ไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องนำคำพูดของคุณกลืนกลับลงไป

มีคำพูดของท่านแรบไบ (พระชาวยิว) ที่เคยกล่าวเตือนไว้ว่า : “หูอยู่ด้านนอก และเปิดรับตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดป้องกันไว้ แต่ลิ้นอยู่ด้านใน อยู่หลังลูกกรงงาช้าง” ดังนั้น เมื่อคุณพูด คุณก็ไม่ได้เรียนรู้ เมื่อคุณไม่ได้เรียนรู้ คุณก็ไม่ได้สื่อสารครบทาง เมื่อคุณไม่ได้สื่อสาร คุณก็ไม่สามารถสร้างความสนิทสนมใน

สัมพันธภาพนั้นได้

ทางใดที่ปากคุณสร้างปัญหาให้คุณได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา? สารภาพต่อพระพักตร์พระเจ้า ทูลขอกำลัง และสติปัญญาเพื่อให้คุณเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ฟังมากๆ พูดน้อยๆ จะได้ประโยชน์กว่าทำในสิ่งที่ตรงข้ามเยอะเลย
  • เพราะเราง่ายมากที่จะพลาดทางวาจาซึ่งเรียกกลับคืนมาไม่ได้ แต่ฟังยังมีโอกาสได้ขบคิด สืบเสาะหาความจริง โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินมา แถมไม่มีใครรู้ด้วยว่าใจเราคิดอะไร ยกเว้นพระเจ้า … ขอพระเจ้ารักษาเราให้เป็นคนดีรอบคอบทั้งท่าที วาจา และจิตใจ – พระเจ้าอวยพระพรค่ะ
 Posted by at 11:41 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)