ก.ค. 072010
 

เทศนาโดย ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ความทุกข์ยากลำบาก

21 กุมภาพันธ์ 2010

Thongchai_0114ดาวน์โหลดคำเทศนา <- คลิกขวา เลือก “Save Target As…”

 Posted by at 9:15 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)