ก.ค. 092010
 

“ไม่มีใครเชื่อคนโกหก แม้แต่ในยามที่เขากำลังพูดความจริง!”

(A liar will not be believed, even when he speaks the truth.)

อีสปยอดนักเล่านิทานเอกของโลก ในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ได้เล่าให้ฟังว่า…

เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งโกหกหลอกลวงชาวบ้านว่ามีฝูงหมาป่าจะมากินแกะ ทำให้แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน แต่หลัง จากพบความจริงว่า เด็กคนนั้นพูดมุสา นับจากนั้นมาก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดเด็กเลี้ยงแกะคนนั้นอีกเลย จนกระทั่งวันหนึ่ง มีฝูงหมาป่ามา เขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน  แต่ …

อนิจจา… ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้ว!

ผลก็คือ ความหายนะราคาแพงอันเป็นผลมาจากการโกหกของเขาก็เกิดขึ้น!

เขาสูญเสียอย่างสิ้นเชิง!

…เขาสูญเสียความน่าเชื่อถือในคำพูดของเขา

…เขาสูญเสีญความน่าเชื่อถือในตัวของเขา

…เขาสูญเสียทรัพย์สินของเขา คือ ฝูงแกะ

…เขาสูญเสียญาติมิตรที่เคยถูกเขาโกหก

…เขาสูญเสียความสุขความยินดีในจิตใจ!  ฯลฯ

…ขอให้บทเรียนเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนี้ สอนให้เราตระหนักว่า …

การโกหกหรือการมุสา ควรเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากชีวิตและคำพูดเรา! …ขอให้สำนึกไว้เสมอว่า… พระเจ้าทรงรังเกียจคนพูดมุสาหรือคนที่พูดโกหก “ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า แต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปีติยินดีแด่พระองค์” (สภษ.12:22) ฉะนั้น เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต พวกเราควรกระทำตามคำของ อ.เปาโลที่แนะนำไว้ว่า …อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว” (คส.3:9)

แต่หากว่าพวกเราเคยพูดมุสาหรือโกหกมาแล้ว ก็ขอให้เราเลิกกระทำเช่นนั้นเสีย! เหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ จงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกัน” (อฟ.4:25)

ใช่ครับ  นับจากวันนี้เป็นต้นไป ขอให้เราเลิกพูดโกหกต่อกันและกัน  แต่จะพูดแต่ความจริงเท่านั้น! ฉะนั้น…หากไม่มีอะไรจะพูด หรือพูดความจริงนั้นออกมาไม่ได้ เพราะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะรับไม่ได้ ก็ขอให้เราเลือกไม่พูดถึงจะดีกว่า   ดีกว่าจะพูดโกหกแล้วหลอกตัวเองว่าจะเกิดผลดี!…การโกหกก็คือ โกหก  จะเป็นการโกหกที่เจตนาดี หรือเจตนาร้าย ก็คือ โกหก! ดังนั้น จงเลือกที่จะพูดแต่ความจริงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น   เพราะว่าการพูดความจริงในกาละเทศะที่ไม่ควรพูด จะนำความเสียหายมาถึงเราไม่น้อยกว่าการพูดโกหกเช่นกัน!

ด้วยเหตุนี้ อย่าให้คุณทำให้ตัวของคุณให้กลายเป็นโมฆะบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความน่าเชื่อถือ เพราะการพูดโกหกของคุณ! เพราะไม่มีอะไรจะน่าเศร้ายิ่งไปกว่าการที่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของคุณ แม้แต่ในยามที่คุณกำลังพูดความจริงอยู่!

เพราะมันช่างน่าสะเทือนใจจริง ๆ !

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

 Posted by at 9:19 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)